Elektrėnų savivaldybės Metų žmonių apdovanojimai

Nominacijomis Elektrėnų savivaldybės metų žmonės apdovanojami asmenys ar organizacijos – labiausiai prisidėję prie Elektrėnų savivaldybės socialinės ekonominės plėtros.
Elektrėnų savivaldybės apdovanojimai įsteigti 2001 m. 2015 m. patvirtinti nauji asmenų – organizacijų – labiausiai prisidėjusių prie Elektrėnų savivaldybės socialinės ekonominės plėtros – įvertinimo nuostatai.

Asmenys ar organizacijos (toliau – kandidatai) yra įvertinami už šiuos pasiekimus.
1.1.           žmogiškojo kapitalo ugdymą (švietimas–žmogiškųjų išteklių plėtra–mokslas–kultūra–menas–sportas ir kt.);
1.2.           visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymą (visuomeninės organizacijos–bendruomenės atstovai–piliečių iniciatyvos grupės ir pan.);
1.3.           finansinio-gamybinio kapitalo ugdymą (verslo subjektų vystymas–eksporto skatinimas–darbo vietų kūrimas–užimtumo didinimas–žinių ekonomika– turizmas–kaimo plėtra–žemės ūkis ir kt.);
1.4.           socialinės infrastruktūros vystymas (teisėsauga–sveikatos apsauga–socialinė parama–neįgaliųjų lavinimas–labdara–aplinkos apsauga ir kt.).

2001 m.

 1. BALČĖNIENĖ DAIVA
 2. BAURAS SAULIUS
 3. BIELSKIENĖ SILVIJA
 4. DAVIDAVIČIENĖ DALIA
 5. DOBROVOLSKIENĖ VILIJA
 6. GRIGONIENĖ GRAŽINA
 7. GRUZDIENĖ BIRUTĖ
 8. GUDELIENĖ DANUTĖ
 9. IVOŠKAITĖ DIANA
 10. JASAITIENĖ AUDRONĖ
 11. JURGAITIENĖ RITA
 12. JURGELEVIČIUS AUDRIUS
 13. KAMENECKAS KRISTIJONAS
 14. KARAVACKAS GIEDRIUS
 15. LIUTKEVIČIENĖ AUGUTĖ
 16. MALERAVIČIENĖ ONA
 17. MARKEVIČIŪTĖ GENUTĖ
 18. MIZERAS VYTAUTAS
 19. NARKELIŪNAITĖ ZITA
 20. RĖKLYS KĘSTUTIS
 21. RUPLIENĖ SILVIJA
 22. SIDARAVIČIUS RIMANTAS
 23. STEPONAITIS ERIKAS
 24. TARULIS DEIMANTAS
 25. UMBRASIENĖ VANDA
 26. VASILAVIČIENĖ JANINA
 27. VENSKUTONIENĖ IRENA
 28. VITKAUSKAS KĘSTAS
 29. ŽEMAITAITIS RAMŪNAS

2002 m.

 1. AKELIS GINTAUTAS
 2. ALIŠAUSKIENĖ VIDA
 3. ANDRIEJAUSKIENĖ ONUTĖ
 4. BALTRUKĖNAS LEONAS
 5. BAUBA EGIDIJUS
 6. CICKEVIČIUS ALGIMANTAS
 7. DILYS VYGANTAS
 8. FIŠČEVAS VLADIMIRAS
 9. GALIAUSKIENĖ RENĖ
 10. JACKAITYTĖ LINA
 11. JAROCKIENĖ RASUTĖ
 12. KASPUTIENĖ ADELĖ
 13. KASPUTIS AUGENIS
 14. KOZĖLLA VIDMANTAS
 15. KUPRUSEVIČIENĖ NELI
 16. LAUCIUVIENĖ ASTA
 17. LEKECKAS KĘSTUTIS-EDMUNDAS
 18. MIUSOVA ALDONA
 19. NAVIKAUSKAS VYTAUTAS
 20. NIPARAVIČIENĖ DIANA
 21. PEČIŪRA ROMUALDAS
 22. PREKERIS STANISLOVAS
 23. RAMANAUSKIENĖ JOANA
 24. REKLAITIENĖ ALMA
 25. SIRVYDAS ARVYDAS
 26. STABINGIS JUOZAS
 27. ŠAKIENĖ ONA
 28. TAMOŠIŪNIENĖ VERONIKA
 29. VALAŠINIENĖ VIOLETA
 30. VARANAUSKIENĖ ONUTĖ
 31. VASILIAUSKIENĖ BRONĖ
 32. VETROVA VIOLETA
 33. VITKAUSKAS KĘSTAS
 34. VOLUNGEVIČIENĖ JŪRATĖ
 35. VOVERIENĖ IRENA
 36. ŽEMAITAITIS RAMŪNAS

 

2003 m.

AKULEVIČIENĖ GENĖ – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja. Už puikią ilgametę bibliotekinę veiklą, ugdant vaikų skaitymo įgūdžius, gražų bendradarbiavimą su savivaldybės švietimo įstaigomis ir sėkmingą dalyvavimą Šiaurės šalių savaitės renginių projekte.

BLIUJUS ALEKSAS IR MARYTĖ BLIUJIENĖ – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

BLIUJUS JUOZAS – Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos Vievio UGK ugniagesys-gelbėtojas. Už ilgametį, sąžiningą darbą priešgaisrinėje sistemoje.

CICKEVIČIUS ALGIMANTAS – Elektrėnų savivaldybės sporto organizatorius, bočios žaidimo Lietuvoje įkūrėjas ir propaguotojas, ilgalaikis „Energijos“ sporto klubo pirmininkas.

DANILKEVIČIUS PRANAS – Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos Semeliškių UGK vadas. Už organizacinį darbą vadovaujant gaisrų gesinimui ir priešgaisrinės technikos remontą bei priežiūrą.

GAIDAMAVIČIAI PRANAS IR VITA – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: II vieta.

GRIGONIENĖ JADVYGA – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Balceriškių filialo vedėja. Už ilgametę nepriekaištingą bibliotekinę veiklą, darbštumą ir išradingumą, ugdant vaikų skaitymo ir informacinius įgūdžius.

GRIŠČENKA RIMANTAS – Elektrėnų savivaldybės Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos Vievio UGK ugniagesys-gelbėtojas. Už sąžiningą, pasiaukojantį darbą, ištraukiant sugriuvusį tiltą iš Elektrėnų vandens saugyklos ir aktyvų dalyvavimą sportinėje veikloje.

GUDELIŪNIENĖ AUDRA – Elektrėnų savivaldybės kultūros centro Beižionių kultūros klubo administratorė. Už ilgametį darbą kultūros baruose, liaudies papročių ir tradicijų įpynimą į išradingai organizuojamus renginius, bendruomenės šeimų vakarus.

JANAVIČIENĖ ELENA – Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorė. Už puikų vadovavimą mokyklai, kūrybiškumą ir iniciatyvumą.

JANČIAUSKAS ZIGMAS – Lietuvos invalidų draugijos Elektrėnų miesto skyriaus pirmininkas. Už intensyvų socialinių paslaugų teikimą neįgaliems Elektrėnų savivaldybės žmonėms, suorganizuotus seminarus tiek neįgaliesiems, tiek specialistams.

KANAPKAITĖ MILDA – Elektrėnų savivaldybės Sporto centro dziudo imtynininkė. Už puikius pasirodymus Lietuvos jaunučių ir jaunimo ir Baltijos jūros šalių jaunių žaidynėse.

KARAVACKAS GIEDRIUS – Elektrėnų savivaldybės dziudo imtynininkas. Už puikius pasirodymus Lietuvos ir Pasaulio čempionatuose.

MARCINKEVIČIAI GINTARAS IR RITA – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: I vieta.

MARKEVIČIENĖ IRINA – Elektrėnų sav. Slaugos ir socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų tarybos vadovė. Už sąžiningą, operatyvų savo pareigų atlikimą, vykdant Neįgaliųjų metų veiklos darbo priemones, naujovių pritaikymą darbe, neįgaliųjų reabilitacijos organizavimą Valakupių reabilitacijos centre, neįgaliųjų aprūpinimą kompiuteriais.

MEŠKAUSKIENĖ IRENA – Elektrėnų darželio-mokyklos „Žiogelis“ direktorė. Už puikų vadovavimą, aktyvų bendradarbiavimą su bendruomene ir iniciatyvumą organizuojant vaikų su negalia ugdymą.

PAČĖSIENĖ ANGELĖ – Elektrėnų savivaldybės kultūros centro tautinių šokių kolektyvų „Vijūnas“ vadovė, Elektrėnų pradinės mokyklos choreografijos vyr. mokytoja. už iniciatyvumą, ilgametį kūrybinį darbą bei trijų kolektyvų paruošimą 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventei.

PALIDAUSKIENĖ GRAŽINA – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Elektrėnų skyriaus pirmininkė, Elektrėnų savivaldybės Slaugos ir socialinių paslaugų centro paramos šeimai tarnybos socialinė pedagogė. Už išreikštą iniciatyvą Elektrėnų darželyje/mokykloje įkurti ugdymo klasę sutrikusio intelekto vaikams bei rodomą dėmesį ir rūpinimąsi negalią turintiems vaikams ir jaunuoliams, o taip pat jų šeimos nariams.

SKORUBSKIENĖ NIJOLĖ – Elektrėnų savivaldybės kultūros centro specialistė menui. Už ilgametį darbą kultūros srityje bei organizacinį darbą, ruošiantis 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventei.

VALATKEVIČIŪTĖ AINA – Elektrėnų savivaldybės lengvaatletė. Už puikius pasirodymus Lietuvos čempionate ir Lietuvos jaunučių ir jaunimo žaidynėse.

VENZLAUSKIENĖ DANUTĖ – Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vievio miesto filialo Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė. Už puikią bibliotekinę veiklą, kūrybiškumą, ugdant vaikų skaitymo įgūdžius, „Kalbotyros skaityklėlės“ sukūrimą.

 

2004 m.

BLIUJAI MARYTĖ IR ALEKSAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: II vieta.

BUBELEVIČIENĖ NERINGA – viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė. Nominacija Metų policininkė.

CICKEVIČIUS ALGIMANTAS – ilgametis sporto puoselėtojas, rankinio treneris. Metų sportininkas.

GINELEVIČIENĖ LEOKADIJA – mergaičių choro „Pušaitės“ įkūrėja, Vievyje paruošusi ir išleidusi daug meno mylėtojų. Nominacija Metų kultūros darbuotoja.

JANONIS JUOZAS – „Elektrėnų žinių“ redaktorius ir leidėjas. Nominacija Metų žurnalistas.

KAMENECKIENĖ DANUTĖ – Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktoriaus pavaduotoja– bendrosios praktikos gydytojų kabineto šeimos gydytoja. Nominacija Metų gydytoja.

KARALEVIČIAI SNIEGUOLĖ IR ALVYDAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

LIUTKEVIČIENĖ AUGUTĖ – „Versmės“ gimnazijos mokytoja metodininkė. Nominacija Metų pedagogė.

MIGULIOVA ZITA – Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centro vadovė. Nominacija Metų bendruomenės atstovė.

PAŠKAUSKIENĖ JUDITA – socialinė darbuotoja vaiko teisių apsaugai. Nominacija Metų socialinė darbuotoja.

RASTENIS VYTAS ir RAULINAITIS RIMANTAS – „Būsto pasaulis“ akcininkai. Nominacija Metų verslininkai.

SINKEVIČIUS PETRAS – Elektrėnų sav. priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Beižionių komandos vadas. Nominacija Metų ugniagesys.

STIRNOS VITA IR SAULIUS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: I vieta.

 

2005 m.

BLIUJAI MARYTĖ IR ALEKSAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: I vieta.

ČESNULEVIČIAI ČESLAVA IR ANTANAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

DOBILAITIS GINTARAS – Vievio gimnazijos direktorius. Nominacija Metų pedagogas.

DZIKEVIČIUS VALDAS – UAB „Elektros pasaulis“ vadovas. Nominacija Metų verslininkas.

GAIDAMAVIČIAI PRANAS IR VITA – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: II vieta.

GOLOVAČ ANATOLIJ – ilgametis ESSM darbuotojas, baidarių ir kanojų treneris. Nominacija Metų sportininkas.

JUDICKAS ALGIRDAS – Elektrėnų PK Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros poskyrio viršininkas. Nominacija Metų policininkas.

KERŠIAI JŪRATĖ IR JONAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

MATKEVIČIENĖ LAIMUTĖ – Elektrėnų ligoninės vyr. gydytoja. Nominacija Metų medikė.

MORKŪNIENĖ GAIVA – Elektrėnų vaikų pop šou grupės „Saulės spinduliai“ vadovė. Nominacija Metų kultūros darbuotoja.

NENORTAS ALBINAS – Nominacija Metų ugniagesys.

PURIENĖ EUGENIJA – Nominacija Metų bendruomenės atstovė.

SUCHOCKIENĖ DANUTĖ – Elektrėnų socialinės globos namų direktorė. Nominacija Metų socialinė darbuotoja.

TIDIKIENĖ LAIMA – Etnografinio ansamblio „Vuolasta“ įkūrėja ir vadovė, kraštotyrininkė. Nominacija Metų bendruomenės atstovė.

ŽIGUTIENĖ GENOVAITĖ – „Elektrėnų kronikos“ korespondentė, poetė. Nominacija Metų žurnalistė.

 

2006 m.

BALIŪNIENĖ DANUTĖ – VšĮ Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto direktorė. Nominacija Metų medikė.

ČERNECKIS ROMUALDAS – „Elektrėnų žinių“ korespondentas. Nominacija Metų žurnalistas.

GAIDAMAVIČIAI PRANAS IR VITA – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

JAKŠTIENĖ SAULĖ – Elektrėnų krašto Neįgaliųjų sąjungos pirmininkė. Nominacija Metų bendruomenės atstovė.

KANAPICKAS VIRGINIJUS – Semeliškių seniūnijos ugniagesys-gelbėtojas. Nominacija Metų ugniagesys.

KARALEVIČIAI SNIEGUOLĖ IR ALVYDAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: II vieta.

KARTENIS VIKTORAS – įmonės „Elektrėnų mėsa“ vadovas. Nominacija Metų verslininkas.

KERŠIAI JŪRATĖ IR JONAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: I vieta.

KOZĖLLAI ASTA IR VIDMANTAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

KUTYREVIENĖ DALYTĖ – Elektrėnų socialinių paslaugų centro vadovė. Nominacija Metų socialinė darbuotoja.

LIUTKEVIČIENĖ AUGUTĖ – „Versmės“ gimnazijos mokytoja. Nominacija Metų pedagogė.

NENARTAVIČIENĖ ONUTĖ – Vievio kultūros centro kaimo kapelos „Pylimėlis“ vadovė. Nominacija Metų kultūros darbuotoja.

PALCINAVIČIUS AUŠVYDAS – VPS Operatyvaus valdymo poskyrio specialistas. Nominacija Metų policininkas.

ŠALKAUSKAS KĘSTUTIS – sporto klubo „Pantera“ kovotojas. Nominacija Metų sportininkas.

 

2007 m.

BAURAS SAULIUS – sportininkas, bėgikas. Nominacija Metų sportininkas.

BEGANSKIENĖ NIJOLĖ – Kietaviškių bendrosios praktikos slaugytoja. Nominacija Metų medikė.

DAPKEVIČIENĖ GENĖ – Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos direktorė. Nominacija Metų kultūros darbuotoja.

GAIDAMAVIČIAI PRANAS IR VITA – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

GROTUZAI DAIVA IR ALGIRDAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: III vieta.

KARALEVIČIAI SNIEGUOLĖ IR ALVYDAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: I vieta.

KASPUTIENĖ ADELĖ – Vievio meno mokyklos direktorės pavaduotoja. Nominacija Metų pedagogė.

KASPUTIS AUGENIS – Vievio meno mokyklos dailės skyriaus vedėjas. Nominacija Metų pedagogas.

KELMELIS ALFONSAS – Vievio parapijos klebonas. Nominacija Metų iniciatyviausias pilietis.

KOZĖLLAI ASTA IR VIDMANTAS – ūkininkai. Nominacija Metų ūkis: II vieta.

MALERAVIČIENĖ ONA – mokytoja, prozininkė. Nominacija Metų „Šviesojautos“ skleidėja.

MARTINĖNAS SERGĖJUS – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinys, įvairių konkursų, olimpiadų nugalėtojas. Nominacija Metų moksleivis.

NASUTAVIČIUS VALDAS – policijos pareigūnas, tyrėjas. Nominacija Metų policininkas.

STASIŪNIENĖ IRENA – socialinė darbuotoja. Nominacija Metų socialinis darbuotojas.

TUREVIČIUS IZIDORIUS – Semeliškių seniūnijos ugniagesys-gelbėtojas. Nominacija Metų ugniagesys.


2008 m.

GUDELIENĖ DANUTĖ – Kietaviškių pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja, kraštotyros muziejaus įkūrėja. Nominacija Metų kultūros ir meno puoselėtoja.

JANČIAUSKIENĖ AUDRUTĖ – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos biologijos mokytoja. Nominacija Metų pedagogė.

JAROŠEVIČIUS KORNELIJUS – Elektrėnų meno mokyklos pirmūnas. Nominacija Metų moksleivis.

KUMELIAUSKAS TADAS – ledo ritulininkas. Nominacija Metų sportininkas.

MARCINKEVIČIUS GINTARAS – ekologinio ūkio savininkas. Nominacija Metų ūkininkas.

MISTRULLI RASUOLĖ – Žebertonių bendruomenės pirmininkė. Nominacija Metų iniciatyviausia pilietė.

RATKEVIČIUS GEDIMINAS – Elektrėnų savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas. Nominacija Metų tarnautojas.

SAKALINSKAS ZENONAS – UAB „Orvega“ direktorius ir savininkas. Nominacija Metų verslininkas.

ŠARAKOJYTĖ STANISLAVA – ilgametė mokytoja, sveikos gyvensenos propaguotoja, poetė. Nominacija Metų aktyviausias žmogus.

VAITKEVIČIENĖ BIRUTĖ Nominacija Metų socialinė darbuotoja.

ZAGORSKIS GEDIMINAS – Elektrėnų ligoninės suaugusiųjų vidaus ligų gydytojas. Nominacija Metų medikas.

 

2009 m.

GAIDAMAVIČIUS PRANAS – ūkininkas. Nominacija Metų ūkininkas.

MOLIS VLADISLOVAS – VĮ „Automagistralė“ direktorius. Nominacija Metų darbdavys.

NARVYDAS ALGIS – Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Elektrėnų ir Lietuvos elektrinės apsaugai valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius. Nominacija Metų tarnautojas.

NAUMČIK IRINA – Elektrėnų ligoninės gydytoja neurologė. Nominacija Metų medikas.

NAVICKIENĖ ONA – Elektrėnų meno mokyklos fortepijono mokytoja. Nominacija Metų pedagogė.

PALIDAUSKIENĖ GRAŽINA – VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centro Paramos šeimai tarnybos vadovė. Nominacija Metų socialinė darbuotoja.

STEPANKEVIČIUS JUOZAS – Vievio kelių muziejaus direktorius. Nominacija Metų kultūros ir meno puoselėtojas.

SVIRIN KONSTANTIN – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos moksleivis, vokiečių kalbos olimpiadų laureatas. Nominacija Metų moksleivis.

ŠČERBA RUSLANAS – UAB „Lukoil Baltija“ operatorius, futbolo varžybų organizatorius. Nominacija Metų inovatyviausias pilietis.

VASILIAUSKIENĖ BRONISLAVA – sveikuolių klubo įkūrėja, sveiko gyvenimo būdo puoselėtoja. Nominacija Metų sveikos gyvensenos propaguotoja.

 

2010 m.

BARABANOVIENĖ IRENA – Abromiškių reabilitacinės ligoninės bendrosios praktikos slaugytoja. Nominacija Metų medikė.

GRUDINSKIJ ANDŽEJ – Elektrėnų policijos komisariato viršininkas. Nominacija Metų tarnautojas.

JANČIAUSKAI DAINIUS IR GINTAUTAS – Kietaviškių ir Semeliškių klebonai. Nominacija Metų geros valios žmonės.

KVERAGIENĖ BRONĖ – buvusi politinė kalinė, partizanų ryšininkė. Nominacija Tautinių vertybių skleidėja.

LENGVINIENĖ SILVIJA – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė. Nominacija Metų darbdavė.

MISEVIČIŪTĖ EGLĖ – dailiojo čiuožimo sportininkė. Nominacija Metų sportininkė.

SINKEVIČIUS POVILAS – Elektrėnų „Versmės“ gimnazistas. Nominacija Metų mokinys.

STEPANKEVIČIŪTĖ AUDRONĖ – VšĮ Vievio kultūros centro direktorė. Nominacija Metų kultūros ir meno puoselėtoja.

STIRNA SAULIUS – Elektrėnų sav. ūkininkas. Nominacija Metų ūkininkas.

VAITKŪNAS ARNOLDAS LUKAS – Elektrėnų „Versmės“ gimnazistas. Nominacija Metų iniciatyviausias pilietis.

VITKAUSKAS KĘSTAS – VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centro direktorius. Nominacija Metų pedagogas.

 

2011 m.

GLAMBA VITALIJUS – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktorius. Nominacija Metų medikas.

ILJOITYTĖ AUŠRA – Vievio meno mokyklos smuiko pedagogė metodininkė. Nominacija Metų pedagogė.

KUBILINSKIENĖ IRENA – Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos Abromiškių filialo vedėja. Nominacija Metų šviesuolė.

LECKAS RIČARDAS – UAB „EKŪ“ direktorius. Nominacija Metų darbdavys.

MICKEVIČIUS VIDMANTAS – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės gydytojas neurologas, fotomenininkas. Nominacija Metų menininkas.

PAŠVENSKAITĖ JURGITA – Beižionių globos namų darbuotoja. Nominacija Metų socialinė darbuotoja.

PETRAUSKAS ARMINAS – „Inprojektas“ direktorius, parasparnio pilotas. Nominacija Metų sportininkas.

ŠALKAUSKAS ANTANAS – Elektrėnų seniūnijos seniūnas. Nominacija Metų tarnautojas.

VĖŽELIENĖ DALYTĖ – ūkininkė. Nominacija Metų kaimo darbštuolė.

 

2012 m.

JUKNEVIČIENĖ VIKTORIJA – Pastrėvio bendruomenės pirmininkė. Nominacija Kaimo bendruomenės lyderis.

KULIEŠIENĖ NIJOLĖ – Elektrėnų socialinės globos namų socialinio darbuotojo padėjėja. Nominacija Metų socialinis darbuotojas.

NARKELIŪNAITĖ ZITA Vievio gimnazijos kūno kultūros mokytoja. Nominacija Metų pedagogė.

PALČIAUSKIENĖ DAIVA – Semeliškių ambulatorijos odontologė. Nominacija Metų medikė.

RUDZINSKAS VLADISLOVAS – Lietuvos ledo ritulio federacijos ir tarptautinės kategorijos arbitras– teisėjas. Nominacija Metų sportininkas.

SAJETA ČESLOVAS – Elektrėnų komunalinio ūkio budintysis kontrolierius, bitininkų draugijos pirmininkas. Nominacija Metų kaimo darbštuolis.

SUSLAVIČIUS VYTAUTAS – fotomenininkas. Nominacija Metų menininkas.

VYŠNIAUSKAS ZIGMAS – UAB „Arzida“ direktorius. Nominacija Metų rėmėjas.

ZAVECKAS JUOZAS – Elektrėnų sav. kontrolierius. Nominacija Metų tarnautojas.

 

2013 m.

BARTAŠEVIČIENĖ DAIVA – Elektrėnų socialinių paslaugų centro tarnybos vadovė, Elektrėnų savivaldybės vaiko gerovės komisijos narė. Nominacija Metų socialinė darbuotoja.

BERNATAVIČIENĖ LINA – Elektrėnų švietimo paslaugų centro specialistė-metodininkė, aktyvi Abromiškių bendruomenės tarybos narė, „Elektrėnų šeimų klubo“ ir Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto iniciatorė. Nominacija Metų kaimo darbštuolė.

CHMELIAUSKAS EDVARDAS – Beižionių seniūnijos ūkininkas. Už nuopelnus visuomenei.

DOBROVOLSKIENĖ VILIJA – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja-ekspertė– Elektrėnų savivaldybės tarybos narė, literatų klubo „Strėva“ pirmininkė, Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė. Nominacija Metų literatė.

KUTKAITĖ DŽESTINA – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos moksleivė, klubo „Draugystė“ narė, pelniusi įvairių laimėjimų Dziudo imtynėse. Už nuopelnus sportui.

LANKUTYTĖ LAURYNA – elektrėnietė muzikantė, buvusi „Versmės“ gimnazijos moksleivė ir Elektrėnų muzikos mokyklos mokinė. Už Elektrėnų savivaldybės garsinimą.

LAPINSKIENĖ NERINGA – muzikos pedagogė, pirmojo Elektrėnuose privataus darželio įkūrėja– mokyklos „Yamaha“ Elektrėnuose vadovė, kompozitorė. Nominacija Metų pedagogė.

MICKEVIČIUS VIDMANTAS – VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės gydytojas, įkūręs ir vadovavęs Abromiškių reabilitacijos ligoninės Neurologijos skyriui. Nominacija Metų gydytojas.

SAKALINSKAS GIEDRIUS – Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas. Nominacija Metų tarnautojas.

SINKEVIČIUS ALGIS – UAB „Dentalita“ direktorius. Nominacija Metų rėmėjas.

SKORUPSKAS ROMALDAS – tautodailininkas. Nominacija Metų kultūros šviesuolis.

 

2014 m.

BIELSKIENĖ SILVIJA – Semeliškių kultūrinių renginių organizatorė. Nominacija Metų kultūros šviesulys.

JARUŠEVIČIENĖ LAIMA – Elektrėnų socialinių paslaugų centro psichologė. Už nuopelnus socialinėje srityje.

KASPERAVIČIENĖ ELVYRA – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos, literatūros ir teatro mokytoja. Už nuopelnus švietimo srityje.

KAZAKEVIČIENĖ SIGUTĖ – Pastrėvio bendruomenės slaugytoja. Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.

MARCINKEVIČIUS GINTARAS – Gilučių seniūnijos ūkininkas. Nominacija Metų kaimo darbštuolis.

MARKAUSKAI MARYTĖ IR JUOZAS – penkių vaikų tėvai. Už šeimos vertybių puoselėjimą. 

MICKEVIČIENĖ VIRGINIJA – Vilniaus teritorinių ligonių kasų vyresnioji specialistė atstovė Elektrėnų savivaldybėje. Nominacija Metų tarnautojas. 

PAŠUKYS VLADAS – UAB „Izola“ vadovas. Nominacija Metų rėmėjas.

PETKEVIČIUS GIEDRIUS – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 11 klasės mokinys. Nominacija Metų iniciatyva.

VALANČIENĖ DAINA – „Versmės“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja. Ji kartu su savo klase 2014 m. laimėjo respublikinį „Euroscolos“ konkursą. Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę.

VALENTINAVIČIŪTĖ GABRIELĖ – Elektrėnų sav. sporto mokyklos ir dailiojo čiuožimo klubo „Svaja“ auklėtinė. Už nuopelnus sportui.

 

2015 m.

BARTOSEVIČIŪTĖ DAIVA – Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialinei darbuotoja. Už nuopelnus socialinėje srityje.

KULIKAUSKAS ČESLOVAS – UAB „Balkesta“ direktorius. Nominacija Metų rėmėjas.

MEKIENĖ AUŠRINĖ – vaikų klubo „Vakvikis“ įkūrėja ir vadovė. Nominacija Metų investuotojas.

PAČĖSIENĖ ANGELĖ – tautinių šokių kolektyvo „Vijūnas“ vadovė. Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę.

PARTIKIENĖ KRISTINA – Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja. Už pasiekimus tarnyboje.

PATRONAITIENĖ ONA – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytoja, tautodailininkė, kanklininkė, renginių organizatorė, žolininkė, garsi Lietuvos audėja. Nominacija Metų kultūros šviesulys.

PUPININKAS VIDMANTAS – krepšinio komandos „Centauras“ įkūrėjas, treneris. Už nuopelnus sportui.

SEKONAITĖ DAIVA – VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja. Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.

SUSLAVIČIUS REMIGIJUS – Elektrėnų kultūros centro direktorius. Nominacija Metų iniciatyva.

ŠAREIKA VYTAS – Abromiškių kaimo bendruomenės narys, nuo 1990 m. tarnauja Lietuvos ginkluotosiose pajėgose– Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus narys. Už pilietiškumo puoselėjimą.

TENIKIS POVILAS – Vievio gimnazijos matematikos ir ekonomikos mokytojas. Už nuopelnus švietimo srityje.

URBONAVIČIŪTĖ DAIVA ir PRANUKEVIČIUS RIČARDAS – putpelių ūkio savininkai. Nominacija Metų kaimo darbštuoliai.

 

2016 m.

ČAPKAUSKAS RAMŪNAS – „Rally Elektrėnai“ organizatorius. Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę.

DZIKEVIČIUS VALDAS – UAB „Elektros pasaulis“ direktorius. „Metų rėmėjo“ nominacija.

GATAVECKIENĖ RIMA – Nominacija „Už meilę globojamam vaikui“.

JOKŠIENĖ IRENA (UAB „Oda lt“) – įmonės direktorė. „Metų darbdavio“ nominacija.

LATVAITIENĖ LINA – tapytoja. „Metų kultūros šviesuolio“ nominacija.

LENGVINIENĖ SILVA – Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorė. Už pavyzdingą darbą tarnyboje.

NAVICKIENĖ ONA – Elektrėnų meno mokyklos mokytoja. už nuopelnus švietimo srityje.

PEČIŪRA ROMUALDAS – Elektrėnų neįgaliųjų draugijos vairuotojas. Už nuopelnus socialinėje srityje.

RAUDONIŪTĖ RAIMONDA (bibliotekoje organizuojamo žaidimo „Auksinis protas“ organizatorių komanda). „Metų iniciatyvos“ nominacija.

SADONIS ALFONSAS – Elektrėnų diabeto klubo pirmininkas, savivaldybės bendruomenės tarybos narys, aktyvus visuomenininkas. Už nuopelnus sveikatos srityje.

ŠČIUKA ROMAS (futbolo komanda „Elektrėnų Versmė“). Už nuopelnus sporto srityje.

VILKELIS GINTAS – Nepriklausomybės gynėjas, savanoris. „Metų patrioto“ nominacija.

 

2017 m.

ALIŠAUSKIENĖ VIDA – Elektrėnų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai. Nominacija „Metų kultūros šviesulys“.

BALČIŪNAS MARIUS ir BALČIŪNIENĖ OLGA – reabilitacijos centro Všį „Naujas gyvenimas“ vadovai. Apdovanojimas „už galimybę pradėti gyvenimą iš naujo“.

BALTUTIS ALDAS - UAB „Malsena plius“ direktorius. Metų rėmėjas.

DEMJANOVIENĖ LINA – UAB „Giris“ direktorė. Už sėkmingą verslą.

IVANAUSKIENĖ DAINORA – už VšĮ „Keturkojis draugas“ organizacijos, globojančios ir sterilizuojančios gyvūnus, ieškančios jiems globos ir namų įkūrimą ir veiklą. „Metų savanorės“ nominacija.

JASUKAITIS KĘSTUTIS – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ direktorius gamybai. Už pavyzdingą darbą tarnyboje.

KLINKEVIČIENĖ LAIMA – Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė. Už nuopelnus socialinėje srityje.

PALČIAUSKAS VILMANDAS – Beižionių vaikų globos namų direktorius. Už nuopelnus vaiko gerovei.

STERLIN LEONID - UAB „Plastiksė“ direktorius. Metų rėmėjas.

SUGINTAS ROMAS – VšĮ Elektrėnų ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėjas. Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje.

ŠAREIKIENĖ DAIVA (Abromiškių bendruomenė) – Abromiškių bendruomenės pirmininkė. Už pilietiškumą.

ŠIKŠKNYS VALDAS – UAB „Iviltra“ direktorius. Metų rėmėjas.

VAIŠVILA HENRIKAS – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytojas-ekspertas. Už nuopelnus švietimo srityje.

ŽEMAITAITIS EIVIDAS – Lietuvos jaunimo dziudo čempionas, Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios šaulių rinktinės jaunųjų šaulių vadas. Nomnacija „Metų iniciatyva“.

ŽEMAITAITIS RAMŪNAS – Elektrėnų sav. sporto centro dziudo treneris. Už nuopelnus sportui.

 

2018 m.

APANAVIČIENĖ ELVYRA – Vievio gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė. „Už nuopelnus švietimo srityje“.

UAB „Fejerverkai“ – „Metų rėmėjas“.

KELMELIS ALFONSAS – Vievio Šv. Onos ir Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos parapijų klebonas. „Už pilietiškumą“.

RINKEVIČIUS JUSTINAS – aktyvus visuomenininkas. „Metų kultūros šviesulys“.

LAUKYTĖ JOLANTA – Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus Elektrėnuose. „Už pavyzdingą darbą tarnyboje“.

NIPARAVIČIUS EDMUNDAS – VšĮ Elektrėnų ligoninės direktorius. „Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje“.

ŽUKAUSKAS AUŠRYS – Semeliškių seniūnijos gyventojas. „Metų iniciatyva“.

KMIELIAUSKAITĖ JUSTINA – dziudo sportininkė. „Už nuopelnus sportui“.

PAŠKAUSKIENĖ JUDITA – Elektrėnų socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su šeimomis. „Už nuopelnus socialinėje srityje“.

DABULEVIČIAI GRETA IR KIPRAS – mobilios užkandinės „Paragauk pats“ įkūrėjai. „Už sėkmingą verslą“.

RAŽANAI VIRGINIJA IR RAMŪNAS – socialiniai globėjai. „Už nuopelnus vaiko gerovei“.

ŠUGAJEVAS ANATOLIJUS – aktyvus renginių organizatorius ir dalyvis. „Metų savanoris“.

DZIMIDAVIČIUS ARŪNAS – Elektrėnų gyventojas. „Už išgelbėtą gyvybę“.

 2019 m.

GINTARAS DOBILAITIS - Vievio gimnazijos direktorius apdovanotas „Už nuopelnus švietimo srityje“.

ANTON IR OLGA BATAVIČIAI - Semeliškių medikai, šeimos gydytojai, turintys 30 metų patirtį medicinos srityje už profesionalumą ir sąžiningą darbą apdovanoti „Už nuopelnus sveikatos srityje“.

GAIVA ŽIDONYTĖ IR AURIMAS MEDZIKAUSKAS - apdovanoti pedagogai, dirbantys Elektrėnų kultūros centre ir vadovaujantys vaikų popchorui „Saulės spinduliai“, kurį lanko daugiau nei 50 vaikų. 2019 metais kolektyvas atšventė 20-ties metų jubiliejų. Apdovanojimas skirtas „Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę“.

BIRUTĖ GRYBAUSKIENĖ - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos sekretorė, profsąjungos „Solidarumas“ lyderė, Elektrėnų senamiesčio seniūnaitė, grupės „Saugi kaiminystė“ pirmininkė apdovanota „Už nuopelnus socialinėje srityje“.

LIUDMILA FELČINSKAJA - Elektrėnų savivaldybės istorinių įvykių, įvairių renginių metraštininkei ir archyvarei, fotografei sirta nominacija „Kultūros šviesuolis“.

VIDA VIČKAČKIENĖ - Gilučių bendruomenės pirmininkė, Gilučių kultūros renginių organizatorė Vida Vičkačkienė nuominuota „Metų iniciatyva“.

ARTŪRAS GOLOVAČ - 2018 metų geriausias kanojininkas tarp jaunučių Lietuvoje apdovanotas „Už nuopelnus sportui“.

VAIDA BARŠČEVIČIENĖ - „Ąžuolyno“ proginmazijos anglų kalbos mokytoja-metodininkė. Mokytoja įgyvendina įvairius projektus. Vienas paskutiniųjų pedagogės pradėtas ir su partneriais vykdomas projektas HITS, jis susilaukė didelės sėkmės tiek tarp mokinių, tiek tarp NATO karių. Apdovanojimas „Už pilietiškumą“.

TOMAS MALECKIS - UAB Elektrėnų komunalinis ūkis IT sistemų administratorius, tiekėjas apdovanotas „Už nuopelnus vaiko gerovei“.

ASTA IR DARIUS BRAZIAI - MB Brazių ūkis verslininkai įkūrę mėsos ir jos gaminių krautuvėlę ir sėkmingai tęsia verslą. Apdovanojimas skirtas „Už sėkmingą verslą“.

DANGUOLĖ DZIMIDAVIČIENĖ - individualios įmonės „Gėlės“ savininkei skirta nominacija „Metų rėmėja“.

RASA POVILAITIENĖ - benamių gyvūnų prieglaudos VŠĮ „Keturkojis draugas“ savanorė, jai skirtas nominacija „Sektinas pavyzdys“.

2020 m.

AUGUTĖ LIUTKEVIČIENĖ - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė apdovanota už „Nuopelnus švietimo srityje“.

DANUTĖ BALIŪNIENĖ - VšĮ Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto direktorė, gydytoja Lietuvos ir Elektrėnų politinė bei visuomenės veikėja apdovanota „Už nuopelnus sveikatos apsaugos srityje“.

DANUTĖ SUCHOCKIENĖ - Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė apdovanota „Už nuopelnus socialinėje srityje“.

JURGITA JANKAUSKAITĖ - apdovanota „Metų kultūros šviesulys“.

EMILIJA ŠVENČIONYTĖ - apdovanota „Už nuopelnus sportui“.

DALYTĖ KUTYREVIENĖ - Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė apdovanota „Už nuopelnus vaiko gerovei“.

RIČARDAS KVEDARAVIČIUS - apdovanotas „Už nuopelnus garsinant Elektrėnų savivaldybę“.  

VIDMANTAS MICKEVIČIUS - apdovanotas „Už pilietiškas iniciatyvas“.

MB „DOLCE AMORE“ -  apdovanota  „Už sėkmingą verslą“.

ELEKTRĖNŲ LDK ALGIRDO 1001-OJI ŠIAULIŲ KUOPA - nominuota „Metų rėmėjas“.

BENDRUOMENĖ „AKTĖVYSTĖ“- nominuota „Metų bendruomenė“.

KRISTINA VITARTĖ - Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos seniūnė gyventojų pasiūlyta nominacijai „Metų asmenybė“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.