Beižionių biblioteka

Darbo laikas:

I–V 9.00–17.00

(Nedirbs gruodžio 23–30 dienomis)

 
 
Kontaktiniai duomenys
Bažnyčios g. 3,  21320 Beižionių kaimas, Beižionių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. 8 686 38327 
El. paštas beizionys@esvb.lt

Paslaugos

Knygų išdavimas.
Internetas.
Galimybė naudotis kompiuteriu.
Galimybė skaityti knygas vietoje.
Informacijos spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas.

Iš Beižionių bibliotekos istorijos

Iš surinktos kraštotyros medžiagos manoma, kad pirmoji biblioteka Beižionių kaime buvo įkurta 1903 metais kartu su pradine mokykla. Sudegus mokyklai, biblioteka perkelta į palivarką (valdytoja Kornelija Ostrauskienė).

Apie 1920 metus biblioteka įsikūrė Beižionių kaimo šviesuolio-vargonininko V. Ramanausko name. 1948 metais V. Ramanauskas buvo ištremtas, o biblioteka perkelta į M. Brazinsko namą. Knygų fondas papildytas nauja literatūra, kuri atitiko to meto idėjinę dvasią, o senosios knygos sudegintos.

1955 metais biblioteka įsikūrė Beižionių kultūros namuose. Iki 1960 metų Beižionių biblioteka – Vievio rajono, iki 2000 metų – Trakų rajono. Nuo 2000 metų yra Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Beižionių filialas.

Pirmoji bibliotekininkė – V. Kuliešiūtė. Vėliau bibliotekoje dirbo M. Ašmenaitė, B. Ramanauskaitė, E. Ogulevičiūtė, M. Suchockienė, V. Gaidukaitė, V. Karpičiūtė, A. Bujaitė, O. Žilionienė.

Veikla

2006 metais biblioteka perkelta į Beižionių pagrindinės mokyklos naujai suremontuotas patalpas.  Nuo 2006 metų gegužės mėnesio pradėtos teikti interneto paslaugos. 2007 metų pradžioje laimėtas  Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklo plėtros projektas. 2008 metais gauti 5 kompiuteriai.

Šiuo metu Beižionių filialo bibliotekininkė – Birutė Brazinskienė.

Bibliotekos fondas 2019 metų pradžioje – 8263 fiz.  vienetas dokumentų, iš jų knygų – 6594 fiz. vnt.  Kiekvienais metais fondas yra naujinamas ir papildomas naujais leidiniais.

Per metus bibliotekoje apsilanko vidutiniškai apie 2600 lankytojų, dokumentų išduotis siekia apie 3188 fiz. vnt.,  interneto lankytojų vidutiniškai yra apie 433.

Bibliotekoje rengiamos literatūrinės, piešinių, fotografijų parodos, vyksta garsiniai skaitymai, konkursai, renkama ir kaupiama medžiaga apie Beižionių kraštą, jo žmones.

Kraštotyros fondo pagalba lankytojai gali susipažinti su Lietuvos istorija, dabartimi. Taip pat spaudos ir interneto pagalba sužinoti apie įvykius visame pasaulyje.

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai