Kazokiškių biblioteka

Darbo laikas:

I–V 10.00–18.00

(Nedirbs gruodžio 23–27 dienomis)

Kontaktiniai duomenys
Mokyklos g. 1, 21354 Kazokiškių kaimas, Kazokiškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. 8 672 13227
El. paštas kazokiskes@esvb.lt

Paslaugos

Knygų išdavimas.
Internetas.
Galimybė naudotis kompiuteriu.
Galimybė skaityti knygas vietoje.
Informacijos spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas.

Kazokiškių biblioteka įkurta 1947 m. Iš pradžių ji veikė buvusiose Kazokiškių bažnyčios klebonijos patalpose, vėliau prisiglaudė Kultūros namuose. 1975 m. Trakų kultūros skyriaus vedėjo Juliaus Pulausko rūpesčiu prie kultūros namų buvo pastatytas priestatas, skirtas bibliotekai. Vėliau bibliotekai dar ne kartą teko kraustytis iš vienų patalpų į kitas, ne visada šiltas ir jaukias. Bet skaitytojai biblioteką mėgo ir lankė. Bibliotekos darbuotojai taip pat keitėsi. Vyresni gyventojai dar prisimena mergaitę vardu Frosia, vėliau dirbo Vilija Kajėnaitė, Bukauskienė (vardas nežinomas), Ermildas Račkauskas ir Danutė Kanevičienė. 1964-1979 m. bibliotekai vadovavo Vaclava Maželienė. Nuo 1979 m. iki 2016 m. dirbo Irena Voverienė. 

Biblioteka visą laiką daug dėmesio skyrė knygai, jos sklaidai gyventojams. Kraštietis Stasys Sabonis, apsilankęs vaikystės bibliotekoje, padovanojo savo verstų knygų. 

1991 m. kaimo biblioteka sujungta su mokyklos biblioteka ir nuo tada ji įsikūrusi mokyklos patalpose.

Iki 2000 m. gegužės mėn. biblioteka priklausė Trakų rajono savivaldybės bibliotekai, o įsteigus naują Elektrėnų savivaldybę, biblioteka tapo naujos viešosios bibliotekos filialu.

Laimėjus VIPT projektą, 2005 m. gegužės mėnesį bibliotekoje atidarytas Viešasis interneto prieigos taškas.

2009 m. Kazokiškių filialo vyr. bibliotekininkę Ireną Voverienę už puikią 30 metų bibliotekinę veiklą darbo jubiliejaus proga pasveikino LR Vyriausybės kancleris D. Matulionis.

2010 m. bibliotekoje įdiegta LIBIS (Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema) programa, nuo 2011 m. vartotojai aptarnaujami automatizuotai.

2013 metais, įkūrus daugiafunkcinį centrą, bibliotekos patalpos buvo išplėstos, atliktas remontas. Čia iki šiol veikia Kazokiškių biblioteka. Nuo 2016 m. Kazokiškių bibliotekai vadovauja Daiva Pileckienė. 

2019 metų pradžioje bibliotekoje buvo užregistruoti 123 skaitytojai, apsilankė 8874 lankytojai, išduota 7944 spaudiniai. Biblioteka yra sukaupusi 8839 egz. spaudinių ir kitų dokumentų fondą, renkama ir saugoma kraštotyros medžiaga apie Kazokiškių seniūniją. Bibliotekoje organizuojami įvairūs renginiai, eksponuojamos rankdarbių, fotografijų, piešinių bei literatūrinės parodos. 1997 m. susikūrė ir iki šiol gyvuoja moterų klubas „Gabija“, kuris iki šiol aktyviai dalyvauja bibliotekos gyvenime. 2017 m. moterų klubas „Gabija“ atšventė 20 metų, o Kazokiškių biblioteka – 70 metų jubiliejus.

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai