Kietaviškių biblioteka

Darbo laikas:

I–V 10.00–18.00

Kontaktiniai duomenys
Bažnyčios g. 14, 21413 Naujųjų Kietaviškių kaimas, Kietaviškių seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. 8 690 41485
El. paštas kietaviskes@esvb.lt

Paslaugos

Knygų išdavimas.
Internetas.
Galimybė naudotis kompiuteriu.
Galimybė skaityti knygas vietoje.
Informacijos spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas.

Kietaviškių bibliotekos istorija prasideda 1948 metais. Pirmoji skaitykla buvo įkurta Mickevičienės namuose Naujųjų Kietaviškių kaime. Jai vadovavo Domicelė Šiškauskaitė. Bibliotekoje tuo metu buvo 310 knygų, skaitė 47 skaitytojai. 1949 metais bibliotekai pradėjo vadovauti Veronika Laimutytė, o nuo 1950 metų – Aldona Laimutienė. Biblioteka persikėlė į Adelės Lipnickaitės namus. Joje buvo jau 540 knygų. 1952 metais biblioteka perkelta į Juozo Laimučio namą, o 1955 metais – į Kietaviškių apylinkės vykdomajam komitetui priklausančias patalpas. 1961 metais bibliotekoje pradėjo dirbti Aleksandra Kertenytė-Stankevičienė, kuri bibliotekiniam darbui atidavė 44 metus. Daug nuveikė ugdydama bendruomenės poreikį knygai, puoselėdama etnokultūrines tradicijas, kraštotyrinę veiklą. 1967 metais, kai buvo pastatytas naujasis vykdomojo komiteto pastatas Kietaviškėse, patalpos buvo paskirtos ir bibliotekai. Vėliau keletą metų biblioteka glaudėsi dabartinėse Kietaviškių pagrindinės mokyklos patalpose Kareivonių kaime. 1999 metais biblioteka persikraustė į išsikėlusios Kietaviškių pagrindinės mokyklos patalpas Kietaviškėse ir jau 20 metų turi pastovią vietą.

Įspūdingi bibliotekai buvo 2004 metai, kai Kietaviškės minėjo 500 jubiliejų. Biblioteka ne tik buvo neatpažįstamai renovuota, bet ir gavo naujus baldus, vyko įvairių masinių renginių, į kuriuos buvo sukviesti darbuotojai, įžymūs kraštiečiai. 2004 m., Elektrėnų savivaldybės viešajai bibliotekai laimėjus projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse“, Kietaviškių biblioteka įsigijo kompiuterinės ir biuro įrangos, naujų baldų. Bibliotekoje lankomumas ir skaitomumas žymiai padidėjo.

2005 m. bibliotekai pradėjo vadovauti Janina Černiauskienė. Bibliotekoje vykdoma aktyvi kultūrinė, švietėjiška, edukacinė veikla, dalyvaujama projektų, akcijų veikloje. 2009 metais  gegužės mėnesį biblioteką nusiaubė gaisras, tačiau tų pačių metų pabaigoje pastatas buvo renovuotas ir biblioteka su perpus sumažėjusiu spaudinių fondu vėl įsikėlė į tas pačias patalpas. Vartotojų bibliotekoje nemažėja. 2018 metais balandžio mėnesį literatūrine popiete „Skubančio laiko rate“ paminėtas Kietaviškių bibliotekos 70-metis. 2018 metais sutelkta 323 skaitytojai, išduota 9779 egz. spaudiniai. Biblioteka kaupia ir saugo 8104 egz. spaudinių  ir kitų dokumentų fondą, prieinamą kiekvienam vartotojui. Bibliotekoje vyksta daug žodinių ir vaizdinių renginių, kurie organizuojami aktyviai bendraujant su Kultūros namais, bendruomene, mokykla. Vienuolika metų gyvuoja suburtas pagyvenusių moterų klubas „Atgaiva“. 

Kietaviškių bibliotekoje skaitytojai gali naudotis 241 egz. informacinių leidinių fondu, 893 egz. kraštotyrine kartoteka, 188  kraštotyriniais leidiniais, 24 kraštotyriniais aplankais. Bibliotekoje sukaupta daug vertingos kraštotyrinės medžiagos apie Kietaviškių parapijos, mokyklos, bibliotekos istoriją, tremtinius, knygnešius, įžymius kraštiečius – Juozą Kralikauską, Vacį Bukauską, Almį Grybauską, Oną Rasutę Šakienę, Konstantiną Nedzvecką, Danutę Gudelienę, Zigmą Mažeiką, kaupiama medžiaga apie kaimų istorijas. Daugelį kraštotyrinių aplankų sukaupė ilgametė darbuotoja A. Stankevičienė. Vieni iš vertingesnių aplankų yra „Kietaviškių bibliotekos istorija“, „Kietaviškių krašto žmonės“, „Jie nešė lietuvišką žodį“, „Išnykusio Taduliškių kaimo istorija“. Aplankai nuolat atnaujinami, redaguojami, papildomi nauja medžiaga. Daug darbo įdėta nuo 2007 metų kuriant kraštotyrinį aplanką „Mūsų kaimų istorijos“. Tai net tik surinkta medžiaga iš laikraščių ir knygų, bet ir gyvi žmonių pasakojimai, senos nuotraukos. Naujai sukurti kraštotyros aplankai „Kaimo kapela „Volungė“, „Literatė O. Kulbokienė“, „Kietaviškės tarybiniais metais“.

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai