Pylimų biblioteka

Darbo laikas:

I–V 10.00–18.00

(Nedirbs gruodžio 22–30 dienomis)

Kontaktiniai duomenys
Slėnio g. 26,  21385 Pylimų kaimas, Vievio seniūnija, Elektrėnų savivaldybė
Tel. 8 686 03839
El. paštas balceriskes@esvb.lt

Paslaugos

Knygų išdavimas.
Internetas.
Galimybė naudotis kompiuteriu.
Galimybė skaityti knygas vietoje.
Informacijos spausdinimas, kopijavimas ir skenavimas.

Trumpa istorija

1955 metais įkurta Balceriškių klubas-skaitykla. Jai vadovavo A. Žukas. Pradžioje biblioteka gavo 300 knygų, skaitykloje skaitė apie 70-80 skaitytojų.

1957 metais buvo pastatyti Balceriškių kaimo kultūros namai, kuriuose įsikūrė biblioteka. A. Žukui perėjus dirbti į kultūros namus, buvo paskirta nauja vedėja – Tuzikaitė. Kaimo bibliotekoje lankėsi 183 skaitytojai.

1969 m. bibliotekos vedėja tapo Jadvyga Grigonienė. Jai vadovaujant, bibliotekinė veikla iš esmės pakito teigiama linkme. Vedėja meniškai apipavidalino fondus, papuošė interjerą liaudies motyvais, suredagavo katalogus. Dalyvavo Vilniaus zonos bei respublikiniuose konkursuose ir buvo įvertinta prizinėmis vietomis, įvairiais diplomais bei dovanomis.

1991 m. biblioteka iš kultūros namų perkelta į Pylimų kaimą, Balceriškių tarybinio ūkio administracinį pastatą.

1992 m. biblioteka perkelta į naujas kaimo vaikų darželio-mokyklos patalpas, kuriose yra iki šiol.

2000 m., įkūrus naują Elektrėnų savivaldybę, Balceriškių biblioteka tapo naujai įkurtos Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialu.

2007 m. laimėjus VIPT (Viešosios interneto prieigos taškas) projektą, bibliotekoje buvo įrengtos kompiuterinės darbo vietos vartotojams su prieiga prie interneto.

Nuo 2008 m. bibliotekoje veikia internetinis ryšys.

2012 m. bibliotekos vedėją Jadvygą Grigonienę, išėjusią į užtarnautą poilsį, pakeitė bibliotekininkė Milda Pukalskaitė.

2015 m. laikinai bibliotekininkės pareigoms yra priimta Janina Kandratavičienė.

Veikla

2017 m. pabaigoje filialo fondą sudarė virš 7000 fiz. vnt. dokumentų, biblioteka aptarnavo apie 200 skaitytojų, kuriems išdavė 12320 fiz. vnt. spaudinių. Per 2017 metus bibliotekoje apsilankė 4695 lankytojai. Bibliotekininkė aptarnauja visų amžiaus grupių ir įvairių poreikių turinčius skaitytojus, neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones aptarnauja namuose, veda kompiuterinio raštingumo pamokėles, atsako į daugiau kaip 414 skaitytojų užklausų. 2017 metais bibliotekoje buvo suorganizuoti 56 įvairūs renginiai, kuriuose lankėsi 795 dalyvių. Daug dėmesio yra skiriama vaikų užimtumui, stengiamasi, kad vaikai kuo mažiau laiko praleistų prie kompiuterių, todėl pravedamos įvairios viktorinos, turnyrai, žaidžiami  stalo žaidimai, knygų garsinis skaitymas gryname ore, įvairūs konkursai bei šventės. Nemažas dėmesys skiriamas ir senyvo amžiaus žmonėms, pagal jų pageidavimus ruošiami įvairūs renginiai, rankdarbių parodos, susitikimai. Taip pat biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Pylimų kaimo bendruomene, yra ruošiami bendri projektai, kaimo šventės, išvykos.

Elektrėnų SVB įvertino Balceriškių filialą kaip kūrybingiausią 2017-ųjų metų filialą. Biblioteka įvertinta už aukštus bibliotekinio darbo rodiklius, bendruomenės įtraukimą bei renginių viešinimą socialiniuose tinkluose.

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai