N

Elektrėnietė pedagogė, poetė.VILIJA NARVYDIENĖ (Vilčinskaitė, Milkamanavičienė) gimė 1962 m. balandžio 24 d. Aukštadvaryje (Trakų raj.). Pedagogė, poetė.

1980 m. aukso medaliu baigė Onuškio vidurinę mokyklą. 1984 m. su pagyrimu baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas). 1984 m. dirbo Vilniaus 9-ojoje vidurinėje mokykloje.
Nuo 1986 m. dirba Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinėje (dabar progimnazija) mokykloje. Rašyti pradėjo studijuodama Vilniaus pedagoginiame institute. Kūrybą spausdino Trakų raj. laikraštis „Galvė“, Elektrėnų sav. laikraštis „Elektrėnų žinios“, žurnalas „Viltys“. Keli eilėraščiai išspausdinti Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos almanache „TIES RUGSĖJO TAKU“ (1996) bei 2-ajame Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos almanache „TIES SPALIO TAKU“ (2006).
Kūryba spausdinta Trakų literatų kūrybos almanache „PAPARČIO ŽYDĖJIMAS“ (2001) bei Elektrėnų savivaldybės literatų kūrybos almanachuose „LAIKO ŽENKLAI“ (2003), „BRYDĖS“ (2007), taip pat Lietuvos mokytojų ir kultūros darbuotojų kūrybos almanache „Lėkimas virš žemės“ (2005). V. Narvydienė – viena iš Elektrėnų savivaldybės literatų kūrybos almanacho „MINČIŲ SODAI“ sudarytojų.
V. Narvydienė yra respublikinės mokytojų literatų draugijos „Spindulys“ narė. Vilija turi ryškų literatūros kritikės talentą, yra parašiusi recenzijų.
2012 metais išleista pirmoji mokytojos, literatės Vilijos Narvydienės knyga „SURIMUOTAS GYVENIMAS“.
2006 m. V. Narvydienei įteikta Jono Varno premija.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Dobrovolskienė, Vilija. Vilijos Narvydienės išsvajotasis gyvenimas // Elektrėnų kronika. – 2012, rugpj. 31/rugs. 6 (Nr. 35), p. 6.
2. J. Varno premijos – Trumpai // Galvė. – 2006, gruod. 15 (Nr. 50), p. 3.


Nuotr. iš kn. Šviečia naktį, šviečia dieną… = Glowing all night, glowing all day…  Elektrėnų krašto albumas. – Kaunas, 2015, p. 232.PRANAS NOREIKA gimė 1927 m. spalio 15 d. Aukštelkų kaime (Radviliškio raj.). Inžinierius, ilgametis Lietuvos elektrinės direktorius.

1945–1946 m. Radviliškio garvežių depo elektromonteris. 1946–1950 m. mokėsi Kauno politechnikume, 1950–1955 m. studijavo KPI elektrotechniko inžinieriaus specialybę. 1950–1952 m. Petrašiūnų elektrinės valdymo pulto budėtojas, 1952–1955 m. elektrinės pamainos viršininkas, 1955–1957 m. meistras. 1957–1960 m. Ministrų tarybos reikalų valdybos referentas, LSSR liaudies ūkio tarybos Energetikos valdybos vyr. inžinierius. 1960 m. P. Noreika paskirtas statomos didžiausios Respublikoje Lietuvos elektrinės statybos direktoriumi – 1960–1962 m. vadovavo Lietuvos elektrinės statybai. 1962–2010 m. šios elektrinės direktorius. Tuo pat metu 1977–1990 m. vadovavo ir Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybai. Gyvena Elektrėnuose.
1965 m. P. Noreikai suteiktas LSSR nusipelniusio inžinieriaus vardas, 1966 m. Socialistinio darbo didvyris, 2000 m. pirmasis Elektrėnų garbės pilietis, Lietuvos elektrinės 40–mečio proga P. Noreika apdovanotas LR Seimo padėkos raštu. Jam įteiktas Lietuvos energetikų garbės ženklas, 2001 m. apdovanotas Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (V laipsnio ordinu), 2007 m. apdovanotas LR Ūkio ministerijos medaliu „Už nuopelnus verslui“, 2007 m. apdovanotas LTOK Olimpine žvaigžde, 2007 m. apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento 1–o laipsnio ordinu su grandine, 2008 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

Nuotr. iš kn.: Šviečia naktį, šviečia dieną… = Glowing all night, glowing all day…  Elektrėnų krašto albumas. – Kaunas, 2015, p. 232.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Jurgelevičius, Audrius. Pranas Noreika: žmogus, davęs pradžią Elektrėnams // Elektrėnų žinios. – 2015, saus. 23, p. 8–9.
2. Noreika Pranas // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006. – P. 809.
3. Noreika Pranas // Lietuva. – Vilnius, 2008. – [D.] 3, p. 924.
4. Noreika Pranas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – [T.] 16, p. 495.


DIANA NORKŪNIENĖ gimė 1966 m. kovo 10 d. Elektrėnuose. Bibliotekininkė.

1989 m. baigė Vilniaus universitetą, istorijos specialybę. LNB Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos centre baigė kompiuterinio raštingumo kursus (2003), Bibliotekininkų tęstinio mokymo centre išklausė kursą „Informacinių gebėjimų ugdymas“ (2004). 1989–1990 m. dirbo Vilniaus kelionių ir ekskursijų biuro reklamos skyriuje. Nuo 1990 m. dirba LNB: 1990–1991 m. buvo Retų spaudinių skyriaus vyresnioji redaktorė, 1991–1999 m. – Rankraščių skyriaus redaktorė, vyresnioji redaktorė, 1999 m. tapo Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyr. bibliotekininke.
Žurnale „Tarp knygų“ paskelbė publikacijų apie Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomus ir naujai sutvarkytus dokumentų fondus. Parašė darbų apie lietuvių draugijų dokumentų rinkinius, apie J. Rimantą, M. Piaseckaitę–Šlapelienę. Parengė jubiliejinę parodą J. Rimantui (1998); prisidėjo ruošiant parodą „Spaudos draudimo laikų dokumentai ir leidiniai“, skirtą spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimo 100–mečiui (2004). Dalyvavo vykdant bendrą LNB bei Matematikos ir informatikos instituto Multimedijos centro humanitarams projektą „Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyriaus Pergamentų kolekcija (interneto svetainės ir kompaktinio disko paruošimas)“ (2000). LBD narė (nuo 1999).

Literatūra ir šaltiniai:
1. Norvaišienė, Dalė Genė. Norkūnienė Diana: [bibliotekininkės biograma] // Lietuvos knygos veikėjai [Elektroninis išteklius] = The workers of the Lithuanian book : biografijų žodynas. – [Vilnius, 2004]. – 1 elektron. opt. diskas (CD–ROM).

BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.