Š

Kraštietė poetė, kraštotyrininkė, etnologė.ONA RASUTĖ ŠAKIENĖ gimė 1944 m. spalio 10 d. Girelės kaime (Vievio raj., dabar – Elektrėnų sav.). Poetė, kraštotyrininkė, etnologė.

Mokėsi Kietaviškių mokykloje. 1966 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą. Ne vienerius metus dirbo kultūros, švietimo srityse. O. R. Šakienė – tautodailininkė, folkloro ansamblio „Runga“ dalyvė. Dirbo Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejuje muziejininke–etnologe. Rašo eiles, tapo peizažus, gražiai neria. Jos kūrybą spausdino laikraščiai „Galvė“, „Elektrėnų žinios“, „Elektrėnų kronika“, žurnalas „Viltys“, Semeliškių Romos katalikų laikraštis „Strėva“.
Keletas eilėraščių išspausdinta Trakų literatų kūrybos almanache „PAPARČIO ŽYDĖJIMAS“ (2001). Pluoštas eilėraščių publikuota Elektrėnų savivaldybės literatų kūrybos almanachuose „LAIKO ŽENKLAI“ (2003), „BRYDĖS“ (2007), „MINČIŲ SODAI“ (2009), „SAULĖTEKIO TOLIAI“ (2011), „KAI ŽODŽIAI IŠEINA Į KELIĄ“ (2014).
2003 m. vasarą išleista pačios autorės parengta pirmoji poezijos rinktinė „PO MEDŽIAIS“. 2007 metais pasirodė antroji elektrėniškės etnologės O. R. Šakienės poezijos knyga „ŠEŠĖLIUOSE“, iliustruota pačios autorės piešiniais. O. R. Šakienės eilėraščiuose ryškūs tautosakiniai motyvai, gili meilė tėvynei, glaudus ryšys su protėviais, gimtąja žeme. Ji – 2002 m. Rytų Lietuvos literatų konkurso prizininkė.
O. R. Šakienė surinko ir užrašė Elektrėnų krašto pasakojamosios ir dainuojamosios tautosakos, kuri 2009 metais išleista atskira knyga „AR MENI TŲ AŽERŲ“. 2014 m. išleido etnografinę–istorinę knygą „BUVOM“. Kraštotyrininkės darbų dėka galima daug sužinoti apie Elektrėnų miesto ir apylinkių praeitį. 2019 m. išleido poezijos rinkinį „ŠIRDIES BILDUKAI“.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Černiauskienė, Janina. Etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė // Strėva. – 2009, vasaris (Nr. 2), p. 4.
2. Pūrienė, Giedrė. Ona Rasutė Šakienė: gimtojo krašto praeities beieškant. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2015, vas. 20, p. 8–9.


STANISLAVA ŠARAKOJYTĖ. Mokytoja, sveikos gyvensenos propaguotoja, poetė.

1952–1958 m. buvo Lukšių vidurinės mokyklos kūno kultūros mokytoja, vėliau dirbo Raudonės (Jurbarko raj.) vidurinėje mokykloje, vaikų darželyje Elektrėnuose, Žebertonių 7–metėje mokykloje, nuo 1975 m. dirbo Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinėje (dabar – progimnazija) mokykloje, nuo 1986 m. – „Versmės“ gimnazijoje.
Elektrėnuose dirba nuo 1961 m.
1995 m. suteikta kūno kultūros vyresniosios mokytojos, o 1996 m. mokytojos metodininkės kvalifikacinės kategorijos.
S. Šarakojytė dainuoja moterų chore ir „Sidabrinėje gijoje“, aktyvi pagyvenusių žmonių „Puriena“ dalyvė, „Sveikuolių“ judėjimo dalyvė, sportininkė.
Pagyvenusių žmonių varžybose yra iškovojusi 10 Prezidento taurių. Apdovanota Elektrėnų savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus padėka. 2009 m. už aktyvią visuomeninę veiklą ir nuopelnus Elektrėnų savivaldybė suteikė vardą – aktyviausio metų žmogaus nominacija.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Mokytoja ir sveiko gyvenimo propaguotoja Stanislava Šarakojytė: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai, 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
2. Šarakojytė, Stanislava. Darbo ir visuomeninės veiklos charakteristika. – Elektrėnai, 2014. – 1 p. – . – Rankr.
3. Šarakojytė Stanislava : [ilgametė mokytoja, sveiko gyvenimo propaguotoja]. – Portr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007. –P. 446.
4. Maleravičienė, Ona Gražina. Kol bėgi, skubi, tol gyveni // Iš visos širdies. – Kaišiadorys, 2005. – P. 78–80.


Choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas.TADAS ŠUMSKAS gimė 1954 m. vasario 16 d. Vilniuje. Choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas.

1960–1964 m. lankė Vievio vidurinę mokyklą, vaikų muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu (mokyt. J. Gečas). 1964–1971 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje (dėst. A. Jozėnas). 1971 m. respublikinio jaunųjų dirigentų konkurso Vilniuje laureatas. 1971–1979 m. choro dirigavimą studijavo Leningrado valstybinėje N. Rimskio-Korsakovo konservatorijoje ir aspirantūroje (prof. A. Michailovo klasė), fakultatyviai lankė doc. J. Serebriakovo ir doc. R. Martynovo simfoninio dirigavimo klases. 1978–1979 m. ten vadovavo konservatorijos choro studijai ir miesto moterų chorui. Nuo 1979 m. dėsto Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija; LMTA), nuo 1982 m. vyr. dėstytojas, nuo 1991 m. docentas, nuo 2010 m. – profesorius. 1985–1988 m. LMTA kamerinio choro dirigentas.
T. Šumskas nuo 1979 m. – Vilniaus gamybinio susivienijimo „Vilma“ vyrų choro dirigentas, 1983–1998 m. meno vadovas ir dirigentas. 1988 m. kolektyvas pasivadino „Vyčio“ vardu.
T. Šumskas – 1987 m. respublikinės moksleivių dainų šventės, 1988 m. Baltijos respublikų studentų dainų šventės „Gaudeamus-X“ Vilniuje, 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniuje vyr. dirigentas, respublikinių dainų švenčių 2003, 2009 vyr. dirigentas. 1993 m. buvo chorų festivalio „Resegna Polifonica“ Italijoje meno direktorius, daugelio respublikinių ir tarptautinių chorų konkursų žiuri narys, LIFE teatro festivalių ir MENO FORTO muzikos vadovas ir aktorius. Vaidino virš 200 spektaklių 35-iuose traptautiniuose teatrų festivaliuose, gastroliavo 42-ose šalyse.
Parašė muziką šešiems dramos spektakliams, bendradarbiavo su teatro režisieriais E. Nekrošiumi, R. Tuminu, J. Jurašu, L. M. Zaikausku, A. Dapšiu. Paskelbė mokslinių straipsnių spaudoje bei moksliniuose leidiniuose. 1990 m. dirigentui suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas, 1994 m. jis apdovanotas S. Šimkaus premija, 2010 m. apdovanotas KAM ordinu „Už nuopelnus“, yra Lietuvos atsargos karininkų sąjungos garbės narys. 2013 m. I laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“, 2014 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos medaliu „Už nuopelnus“. 2015.02.16 d. LR Prezidentė apdovanojo T. Šumską Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Jis yra apdovanotas LR Seimo Pirmininko, LR Seimo Nacionalinio saugumo komiteto Pirmininko, LR Ministro Pirmininko, LR KAM Ministro, LR Kultūros Ministro bei Lietuvos Kariuomenės Vado padėkos raštais.

Nuotr. iš kn. Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2007. – [T.] 3, p. 475.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Juodpusis, Vaclovas. [Tadas Šumskas] // Muzikos kalendorius. – 2014, p. 31.
2. Žalalienė, Birutė. Šumskas Tadas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2013. – [T.] 23, p. 293.
3. Žalalienė, Birutė. Šumskas Tadas. – Portr. // Muzikos enciklopedija. – Vilnius : Lietuvos muzikos akad., 2007. – [T.] 3, p. 475.
4. Zubrickas, Boleslovas. Algimantas Mišeikis // Pasaulio lietuvių chorvedžiai : enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999. – P. 626.

BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.