V

EGIDIJA VAICEKAUSKIENĖ-MARKŪNAITĖ gimė 1964 m. rugsėjo 12 d. Elektrėnuose. ŽŪB „Nematekas“ direktorė.

1971–1982 m. mokėsi Elektrėnų 1–ojoje vidurinėje mokykloje, 1982–1983 m. – Vilniaus 21–ojoje profesinėje technikos mokykloje, 1983–1988 m. studijavo Kauno politechnikos institutas (dabar – KTU).
1988–1990 m. – Trakų dujų ūkio ekonomistė, o nuo 1994 m. – ŽŪB ,,Nematekas“ direktorė.
Domisi muzika, religine literatūra.
Už sėkmingą vadovavimą bendrovei „Nematekas“ 2005 m. apdovanota Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kauno regiono „Lietuvos verslininkės“ prizu, 2006 m. gavo Lietuvos metų verslininkės apdovanojimą. 2007 m. žurnalo „Veidas“ buvo išrinkta į turtingiausių Lietuvos moterų dvidešimtuką.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Metų verslininkė – „Nemateko“ vadovė Egidija Vaicekauskienė // Lietuvos aidas. – 2006, gruod. 9 (Nr. 282), priedas „Naujausios žinios“, p. 2.
2. Vaicekauskienė–Markūnaitė Egidija. – Portr. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007. – P. 491–492.


KĘSTUTIS VAITUKAITIS gimė 1958 m. spalio 29 d. Antanavo kaime (Kazlų Rūdos sav.). Elektrėnų savivaldybės meras, buvęs LCS tarybos narys, nuo 2014 m. priklauso Liberalų sąjūdžiui, Elektrėnų skyriaus pirmininkas.

1965–1973 m. mokėsi Antanavo 8-metėje mokykloje, 1973–1976 m. Pilviškių (Vilkaviškio raj.) vidurinėje mokykloje (dabar – Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ giminazija), 1976–1981 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas), įgijo inžinieriaus statybininko technologo specialybę.
1981–1986 m. dirbo Kauno namų statybos kombinato SND gamykloje meistru, technologu, viršininko pavaduotoju. 1986–1988 m. – Lietuvos elektrinės Kapitalinės statybos skyriaus meistras, 1988–1990 m. – Kaišiadorių HAE hidrocecho meistras, 1990–1992 m. – Trakų rajono statybos valstybinės priežiūros inspektorius, 1992–1993 m.– Trakų rajono valdybos valdytojo pavaduotojas, 1993–1994 m. – valdytojas, 1995–1996 m. – Trakų rajono meras. 1996–2000 m. – LR Seimo narys (išrinktas pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą. LRS Kaimo reikalų komiteto narys), nuo 2000 m. iki dabar – Elektrėnų sav. tarybos narys. 2000–2007, ir nuo 2011 m. iki dabar – Elektrėnų savivaldybės meras. 2006–2011 m. – ES Regionų komiteto pakaitinis narys. 2007–2010 m. – UAB „Žvyrkasyba“ direktorius. 2007–2011 m. – UAB „Trakų akmuo“ projektų vadovas. 2007–2011 m. – LAAIF priežiūros tarybos narys. Nuo 2011 m. iki dabar – LSA viceprezidentas.
1996 m. įgaliotas Trakų rajono savivaldybės pasirašė partnerystės sutartį su Reinės (Vokietija) miesto savivaldybe, 2001 m. Lenkijoje įgaliotas Elektrėnų savivaldybės pasirašė partnerystės sutartį su Mazovijos Novy Dvuro valsčiumi. 2001–2002 m. – Trakų ,,Rotary“ klubo prezidentas. Klubo narys iki 2008 m. Vienas iš Elektrėnų vargonų fondo steigėjų. Elektrėnų katalikų parapijos pastoracinės tarybos narys.
Nuo 1995 m. – Lietuvos centro sąjungos narys. Nuo 2003 m. – Liberalų ir centro sąjungos narys, šios sąjungos valdybos narys, Liberalų ir centro sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkas. Nuo 2014 m. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Elektrėnų skyriaus pirmininkas.
2003 m. apdovanotas Vilniaus apskrities Didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio nominacija „Už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“, įteiktas medalis bei diplomas ir Lietuvos valstybės Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 m. jubiliejaus atminimo ženklu.
Dalyvavo išleidžiant R. Lopatos knygą „Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinauskas“ (1997).

Nuotr. iš kn. Šviečia naktį, šviečia dieną… = Glowing all night, glowing all day…  Elektrėnų krašto albumas. – Kaunas, 2015, p. 5.

Literatūra ir šaltiniai:
1. 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai : Kęstutis Vaitukaitis [biografija] [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2018-09-06]. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/440_lt/Kandidatai/Kandidatas80796/Kandidato80796Anketa.html>.
2. Vaitukaitis Kęstutis : Elektrėnų savivaldybės meras, Liberalų ir centro sąjungos tarybos narys, Liberalų ir centro sąjungos Elektrėnų skyriaus pirmininkas // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006. – P. 1025.


ADOLFAS VALATKEVIČIUS gimė 1941 m. birželio 27 d. Trakų raj., mirė 2003 m. Semeliškėse. Čia ir palaidotas. Rašytojas.

Dar mažą tėvai atsivežė gyventi į Dulkiškės kaimą, kur nuomojo kambarį. Tėvas dirbo akmentašiu, statybininku, staliumi, taisė laikrodžius ir batus, galėjo pasiūti bet kokį drabužį. Kai A. Valatkevičiui buvo 6 metai persikraustė į Raiplio kaimą, jis lankė Krasnapolio pradinę, vėliau Drabužninkų septynmetę, Aukštadvario, Semeliškių vidurines mokyklas. Semeliškėse A. Valatkevičius rašė straipsnius ir kartu su kitais leido mokyklos satyrinį laikraštį.
Baigęs Semeliškių vidurinę mokyklą, įstojo į Kauno politechnikos instituto statybos fakultetą. Baigęs jį 1965 m., dirbo statybinėje srityje Šilalėje, Telšiuose, Vilniuje.
Vėliau – Kaimo statybos m–jos ekonominėje laboratorijoje, Vilniaus Statybos ir remonto treste.
Kurti pradėjo vidurinėje mokykloje, tačiau tik 1970 m., po didelės pertraukos, vėl pradėjo rašyti. Rengė probleminius straipsnius statybos organizavimo, kraštotyros, Trakų regiono landšafto, architektūros klausimais, tęsė gamtos, kraštotyros ir turizmo studijas, publikavo respublikinėje spaudoje: leidiniuose „Tiesa“, „Komjaunimo tiesa“, „Šluota“, „Mūsų gamta“, „Girios“ ir kt.
Aforizmai, epigramos, straipsniai spausdinti respublikos ir rajono laikraščiuose, aforizmų rinkiniuose „MINTYS MINTA MINTIMIS“ (1983), „BUITIES PRIEBUTYJE“ (1989), „ŠEIMOS KALENDORIUS“, Trakų literatų kūrybos almanache „PAPARČIO ŽYDĖJIMAS“ (2001), leidinyje „AUKŠTADVARIS“ (2002) ir kitur. Taip pat išleistas aforizmų rinkinys „AFORIZMAI“ (2002).

Literatūra ir šaltiniai:
1. Venskutonienė, Irena. Adolfas Valatkevičius [1941–2003] : [biografija ir aforizmai]. – Portr. // Semeliškės. – Vilnius, 2006. – P. 225–227.


Bibliotekininkė, buvusi Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja.JANINA VASILAVIČIENĖ gimė 1948 m. gegužės 5 d. Muravjuvkos kaime (dabar Vievis). Bibliotekininkė, buvusi Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja.

Baigė Vilniaus kultūros mokyklą ir įgijo bibliotekininko specialybę. Pirmoji J. Vasilavičienės darbovietė – Skuodo vaikų biblioteka, kur išdirbusi dvejus metus, grįžo į Vievį. Įsidarbino Lentvario bibliotekoje. Neužilgo buvo paskirta eiti vedėjos pareigas. Šioje bibliotekoje Janina Vasilavičienė išdirbo 20 metų. Visą laiką daug skaitė, lankėsi parodose, keliavo. Dirbdama Lentvaryje, Vievyje šoko tautinius šokius, kurių išmokė šokių entuziastė, mokytoja Janina Selskienė. Ištekėjusi persikėlė gyventi į Elektrėnus. 12 metų dirbo Vievio miesto bibliotekos vedėja. 2000-aisiais, įsteigus savivaldybės viešąją biblioteką, buvo perkelta dirbti į Elektrėnus. Tapo Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja.
2000–2007 m. parengė apie 20 projektų LR kultūros ministerijos, EKDL, Atviros Lietuvos, LR Vyriausybės, Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijai prie LR Prezidento kanceliarijos, savivaldybės ir kt. fondams papildomoms lėšoms gauti.
2006 metais Janina Vasilavičienė sudarė, ir, laimėjus projektą, išleido knygą „VIEVIO ETNOKULTŪRINĖS TRADICIJOS“.
Vasilavičienė parengė projektą „Elektrėnų krašto kultūros paveldo istorija ir dabartis“ (2007), kurį finansavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR Prezidento kanceliarijos. Direktorės pavaduotoja buvo pagrindinė projekto įgyvendinimo organizatorė. Ji parengė lankstinuką, sudarė konferencijos programą, kvietė pranešėjus, organizavo projekto sklaidą bendruomenei.
2008 m. įgyvendintas Janinos Vasilavičienės parengtas projektas „Renginių ciklas „KRAŠTIEČIAI – ŠVIESOS SKLEIDĖJAI“, kurį taip pat finansavo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie LR Prezidento kanceliarijos. Šio projekto dėka bibliotekos bei kultūros centro prieigas, o tuo pačiu ir patį miestą, papuošė tautodailininkės Vandos Umbrasienės sukurta medžio skulptūra, skirta kraštiečiams – šviesuoliams (knygnešiams, švietėjams ir kt.). Kita projekto dalis – suorganizuota konferencija „Kraštiečiai – šviesos skleidėjai“ – didelę švietėjišką naudą suteikusi joje dalyvavusiems.
2007 m. J. Vasilavičienė apdovanota Elektrėnų savivaldybės mero padėkos raštu už aktyvią kraštotyrinę veiklą, knygos „Vievio etnokultūrinės tradicijos“ išleidimą. Tų pačių metų gruodžio mėnesį ji apdovanota LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštu už kruopštų darbą ir reikšmingą indėlį, kuriant šiuolaikinę viešąją biblioteką, už darnaus ir darbštaus kolektyvo telkimą, efektyvų vadovavimą, darbuotojų profesionalumo ugdymą bei skatinimą, už nenuilstamą triūsą, atkaklumą ir ryžtą tobulinant savivaldybės bibliotekose vartotojams teikiamas paslaugas.
Janinos Vasilavičienės sudaryti leidiniai:
Parodos „Elektrėnų krašto istorija ir dabartis“ katalogas / Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarė Janina Vasilavičienė]. – Elektrėnai: [Elektrėnų SVB], 2002. – 14, [1] p. Kn. taip pat: Pratarmė / Janina Vasilavičienė, p. 3
Parodos ,,Vievis ir vieviečiai“ katalogas: Vievio miesto 460 – osioms ir bibliotekos 60 – osioms metinėms / [parengė Janina Vasilavičienė ]. – Trakai, 1999. – 10 p. Kn. taip pat: Pratarmė / Janina Vasilavičienė, p. 3–4.
Vievio etnokultūrinės tradicijos / [sudarytoja Janina Vasilavičienė]; Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka; iliustruota Elektrėnų savivaldybės mokyklų moksleivių piešiniais. – Elektrėnai, 2006. – 102, [1] p. : iliustr.
Vievio miesto bibliotekos istorijos puslapiai 1940–2000 : bibliotekos 60 – mečiui / Elektrėnų savivaldybė. Elektrėnų viešoji biblioteka; sudarė Janina Vasilavičienė. – Vievis, 2000. – 32 p. : iliustr.
Vasilavičienė, Janina.Elektrėnų krašto kultūros paminklai : Lietuvos 1000 – mečiui / Janina Vasilavičienė; redaktorė Genė Dapkevičienė; nuotraukos: Rasos Bartkevičienės, Vidos Važnevičienės, Augenio Kaspučio. – Elektrėnai : Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, 2007. – 1 lap. Sulankstyt. į [3] p. : iliustr.
Janinos Vasilavičienės publikacijos:
Sūnelaitienė, Inga. Vievio miesto filialas / Inga Sūnelaitienė, Janina Vasilavičienė // Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija = The history of Elektrėnai Municipal Public Library. – Vilnius, 2012. – P. 147–153.
Vasilavičienė J., Volungevičienė J.Viešosios bibliotekos darbuotojai aptarė 2006 metų veiklos rezultatus: [Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko pasitarimas, kuriame filialų darbuotojos aptarė darbo rezultatus. Dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Griščenko. Darbuotojoms buvo pristatyta knyga „Elektrėnai“. Apie vieną iš jos skyrių – Elektrėnų seniūniją – pasakojo autorius Vytautas Mizeras] / Janina Vasilavičienė, Jūratė Volugevičienė // Elektrėnų žinios. – 2007, saus. 5, p. 7.
Vasilavičienė, Janina, Vartotojai ir jų aptarnavimas // Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija = The history of Elektrėnai Municipal Public Library. – Vilnius, 2012. – P. 92–95.
Vasilavičienė, Janina, Volungevičienė Jūratė. Elektrėnų SVB: istorija ir dabartis: [apie Elektrėnų savivaldybės viešąją biblioteką]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2007, lapkritis, Nr. 11, p. 5–7.
Vasilavičienė, Janina. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos LBD skyriaus veikla. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2011, liepa-rugpjūtis (Nr. 7/8), p. 13–15.
Vasilavičienė, Janina. Metodinė veikla // Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija = The history of Elektrėnai Municipal Public Library. – Vilnius, 2012. – P. 51–65.
Vasilavičienė, Janina. Rumunijos delegacija semiasi patirties Elektrėnų viešojoje bibliotekoje. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2010, rugs. 24–30 (Nr. 38), p. 3.
Vasilavičienė, Janina. Savanorystės metai Elektrėnuose. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2011, geg. 13–19 (Nr. 19), p. 8
Vasilavičienė, Janina. Apie ES Elektrėnų bibliotekoje: [projekto ,,Informacija apie ES Lietuvos bibliotekose“ pristatymas Elektrėnų sav. viešojoje bibliotekoje] / J. Janonienės nuotr. // Elektrėnų žinios. – 2002, birž.15, p. 3.
Vasilavičienė, Janina.Atsakymas į A. Ickevičiaus straipsnį: [apie Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos kraštotyrinę veiklą]. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2003, liep. 25 – 31 (Nr.30), p. 17.
Vasilavičienė, Janina.Biblioteka – tiltas į informacinę visuomenę: [informacija apie Nacionalinės bibliotekų savaitės renginius Elektrėnų savivaldybės bibliotekose] // Elektrėnų žinios. – 2002, bal. 20, p. 3.
Vasilavičienė, Janina.Dėmesio! Konkursas!: [Elektrėnų sav. viešoji biblioteka ir literatų klubas ,,Šaltinėlis“ kviečia Elektrėnų krašto literatus dalyvauti VI Rytų Lietuvos literatų konkurse] / Janina Vasilavičienė // Elektrėnų žinios. – 2002, birž. 1, p. 4.
Vasilavičienė, Janina.Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose sėkmingai veikia VIPT – ai: [apie Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose (Semeliškių, Kietaviškių, Gilučių, Pastrėvio, Kazokiškių ir Pakalniškių) veikiančius laisvos interneto prieigos taškus VIPT] – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2006, rugpj. 4–10 (Nr. 31), p. 6.
Vasilavičienė, Janina.Gimtųjų žodžių apkabintas…: [apie Elektrėnų SVB vykusį literatūrinį vakarą „Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“, skirtą spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100 – mečiui paminėti, kuriame dalyvavo dainininkas D. Sadauskas ir rašytoja M. Kudarauskaitė]. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2004, gruod. 4, p. 4.
Vasilavičienė, Janina.Jurgis Milančius (1869–1956): [apie 50 m. Vievyje gyvenusį vaistininką, lietuvybės skleidėją J. Milančių]. – Iliustr. // Tai buvo mūsų kelias. – Vilnius, 2004. – P. 62–68.
Vasilavičienė, Janina.Nacionalinė bibliotekų savaitė: [apie Nacionalinę bibliotekų savaitę ,,Biblioteka – bendruomenės centras“ ir Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos skelbiamą rašinių konkursą ,,Mano svajonių biblioteka“] // Elektrėnų žinios. – 2003, bal. 5, p. 6.
Vasilavičienė, Janina. Nacionalinė bibliotekų savaitė: [Nacionalinė bibliotekų savaitė Elektrėnų sav. viešojoje bibliotekoje] // Elektrėnų žinios. – 2003, bal. 19, p. 4.
Vasilavičienė, Janina. Renginiai, skirti Penktajai Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei / // Elektrėnų kronika. – 2005, bal. 22–28 (Nr. 16), p. 5.
Vasilavičienė, Janina. Skaudžios pamokos: [Elektrėnų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos autobiografija] / užrašė Ona Maleravičienė. – Portr. // Maleravičienė, Ona Gražina. Iš visos širdies. – Kaišiadorys, 2005. – P. 96–98.
Vasilavičienė, Janina. Studija apie bibliotekų paslaugų plėtrą: [apie.viešąją biblioteką bei jos paslaugų plėtrą]. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2005, saus. 15, p. 4.
Vasilavičienė, Janina. Viešojoje bibliotekoje – svečiai iš Biuselio: [Elektrėnų sav. viešojoje bibliotekoje ir Vievio filiale lankėsi svečiai iš Briuselio]. – Nuotr. // Elektrėnų žinios. – 2003, birž. 21, p. 5.
Vasilavičienė, Janina. Viešosios bibliotekos filialuose veikia VIPT–ai: [apie Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose veikiančius viešosios interneto prieigos taškus – VIPT]. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2006, liep. 22, p. 8.
Vasilavičienė, Janina. Vievio etnokultūrinės tradicijos: [J. Vasilavičienė supažindina su krašto apylinkėmis, talentingais ir darbščiais žmonėmis]. – Iliustr. – Naujos knygos // Žalioji Lietuva. – 2007, rugs. 22, p. 7.
Apie Janiną Vasilavičienę:
Černeckis, Romualdas.Janina Vasilavičienė – geriausia bibliotekininkė: [Vilniuje vykusioje geriausių Lietuvos bibliotekininkų apdovanojimo ceremonijoje ESVB direktorės pavaduotoja Janina Vasilavičienė gavo UAB „Rotas“ premiją]. – Iliustr. – Turinys: Kelias į tėviškę; Bibliotekininkės darbas – gyvenimo būdas. // Elektrėnų žinios. – 2008, geg. 9, p. 3.
Jos gyvenimo pamokos: [apie savo ieškojimus, darbą ir šeimą pasakoja Elektrėnų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Janina Vasilavičienė]. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2004, lapkr. 26–gruod. 2 (Nr. 46), p. 3–4.
Kultūros ministerija apdovanojo Janiną Vasilavičienę: [specialia Uždarosios bendrovės „Rotas“ premija apdovanota ESVB direktorės pavaduotoja Janina Vasilavičienė. Apdovanojimą įteikė Kultūros ministras J. Jučas]. – Iliustr. // Elektrėnų kronika. – 2008, geg. 2 – 8 (Nr. 18), p. 4.
Rimša Vytautas. Pagerbti darbo veteranai: [Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus bibliotekoje vyko bibliotekininkų šventė, kurioje apdovanota ir Janina Vasilavičienė] // Tarp knygų. – 2008, Nr. 1, p. 36–37.
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena: [Elektrėnų savivaldybės gyventojų prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2008, saus. 11, p. 1, 7.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Laiko vingiais [Elektroninis išteklius] : Elektrėnų krašto kultūros paveldas. – [Elektrėnai], 2009. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) + įd. lap. (12 x 24 cm) : iliustr.
2. Vasilavičienė, Janina. Skaudžios pamokos: [Elektrėnų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojos autobiografija] / užrašė Ona Maleravičienė. – Portr. // Maleravičienė, Ona Gražina. Iš visos širdies. – Kaišiadorys, 2005. – P. 96–98.


BRONISLAVA VASILIAUSKIENĖ – Elektrėnų sveikuolių klubo narė ir ilgametė vadovė.


Kraštietis rašytojas, žurnalistas.AIVARAS VEIKNYS gimė 1983 m. sausio 9 d. Elektrėnuose. Poetas, žurnalistas.

2001 m. baigė Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinę mokyklą (dabar progimnazija). 2001 m. įstojo į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, Statybos fakultetą. Studijavo nekilnojamojo turto vadybos specialybę. 2005 m. studijas nutraukė.
2007 m. dirbo UAB „Izola“ 3 kategorijos katilų apmūrytoju. 2008–2010 m. buvo dienraščio „Respublika“ žurnalistas. 2009 m. kaip žurnalistas lankėsi Afganistane. 2011 m. dirbo „SEB investicinio gyvybės draudimo“ konsultantu. 2012–2015 m. gyveno Vandžiogalos kaime, Kauno rajone, dirbo parketo gamykloje staliumi–staklininku. 2015 m. gegužę su šeima apsigyveno Elektrėnuose, trumpai dirbo žurnalistu laikraštyje „Elektrėnų žiniose“.
2015 m. su „Poezijos pavasario“ delegacija aplankė lietuvių bendruomenes Šveicarijoje. Tai pačiais metais dalyvavo tarptautiniame projekte „Versoplis“, kaip vienas talentingiausių Lietuvos jaunosios kartos poetų lankėsi festivalyje Ledburyje (Jungtinė Karalystė) ir Gdanske (Lenkija).
A. Veiknys rašyti pradėjo baigdamas mokyklą. Debiutinę poezijos knygą „R AKTAI“ išleido 2007 m., antrąjį eilėraščių rinkinį „PAUKŠTUKO LIUDIJIMAI“ – 2014 m., 2016 m. išleista eiliuota poema „LAUMIŲ VAIKAS“.
Nuo 2008 m. kūryba pradėta spausdinti kultūrinėje spaudoje (žurnaluose „Naujoji Romuva“, „Nemunas“, savaitraštyje „Literatūra ir menas“, kt. leidiniuose). Eilėraščiai versti į vokiečių, anglų ir lenkų kalbas.
Poetas dalyvauja įvairiuose literatūriniuose renginiuose ir festivaliuose („Poezijos pavasaryje“, „Poetiniame Druskininkų rudenyje“, „Literatūrinėse Vilniaus slinktyse“, „Literatūrinėje Panevėžio žiemoje“ ir kt.“). A. Veiknys – vienas iš festivalio „Literatūrinės Vilniaus slinktys“ sumanytojų ir organizatorių.
2008 m. apdovanotas specialiuoju prizu „Poezijos pavasario“ vakare „Sueiliuotas pavasaris“.
2008, 2010 m. apdovanotas „Poezijos pavasario“ jaunųjų poetų skaitymuose „Sueiliuotas pavasaris“. 2009 m. laimėjo II vietą „Poezijos pavasario“ organizuojamuose naktiniuose skaitymuose.
2014 m. už knygą „Paukštuko liudijimai“ pelnė Jaunojo jotvingio premiją „Poetinio Druskininkų rudens“ festivalyje.
2015 m. poetui paskirta asociacijos LATGA stipendija. 2017 m. už poemą „Laumių vaikas“ įteikta literatūrinė Salomėjos Nėries premija.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Petrošius, Donatas. Jei sakinys rimuotas, jo Veiknį galima vadinti jotvingiu : Laudacija 2014–ųjų Jaunojo jotvingio premijos laureatui Aivarui Veikniui /// Literatūra ir menas. – 2014, spal. 10 (Nr. 37), p.10–11.
2. Veiknys, Aivaras. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas. – Elektrėnai, 2015. – 1 p.
3. Veiknys, Aivaras. Poetas Aivaras Veiknys: „…bent jau aš stengiuosi konkuruoti su pačiu savimi“ : LM anketa. – Portr. // Literatūra ir menas. – 2014, Nr. 35 (rugs. 26), p. 5–6.


IRENA VENSKUTONIENĖ gimė 1953 m. balandžio 5 d. Karklinės kaime (Švenčionių raj.). Poetė, bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Baigė Švenčionių Zigmo Žemaičio vidurinę mokyklą, vėliau – Vilniaus kultūros mokyklą. Nuo 1973 m. dirbo Semeliškių miestelio bibliotekoje. Rašo eiles ir prozą, domisi kraštotyra. I. Venskutonienės kūrybą spausdino žurnalas „Mano namai“. Ji sėkmingai dalyvavo Kultūros įstaigų darbuotojų 9–ojoje literatūrinės kūrybos šventėje (Kelmėje).
Pluoštelis Irenos Venskutonienės eilėraščių išspausdinta Elektrėnų savivaldybės literatų kūrybos almanache „LAIKO ŽENKLAI“ (2003). Ji yra leidinio „SEMELIŠKĖS: valsčiaus apylinkės, seniūnijos istorija“ (2006) redakcinės komisijos narė, knygoje išspausdinta Irenos parengta informacija apie kraštiečius. S. Venskutonienė kartu su Janina Vasilavičiene sudarė kraštotyros darbų parodos „Mano gimtosios Semeliškės“ katalogą (Parodos „Mano gimtosios Semeliškės“ katalogas / Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka. Semeliškių filialas. – Elektrėnai, 2001. – 16 p.).
I. Venskutonienės straipsneliai apie biblioteką, jos renginius spausdinti Elektrėnų sav. laikraščiuose „Elektrėnų žinios“, „Elektrėnų kronika“.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Trumpai apie autorius : Irena Venskutonienė // Semeliškės. – Vilnius, 2006. – P. 273–274.


VLADAS VENSKUTONIS gimė 1919 m. lapkričio 13 d. Ciruliškių k., Semeliškių valsčiuje (dabar – Beižionių sen.), mirė 1996 m. gruodžio 4 d. Akademijoje (Kauno raj. sav.). Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorius, habil. dr. (biomedicinos), agronomas.

1950 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją 1950–1994 čia dėstė. 1970–1979 m. Agronomijos fakulteto dekanas, 1974– 1990 Sodininkystės ir daržininkystės katedros vedėjas. 1968 m. įgijo mokslų daktaro laipsnį, nuo 1970 m. – profesorius. Mokslinių tyrimų sritis – sodų ir medelynų veisimo problemos Lietuvoje.
Paskelbė apie 270 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių, taip pat vadovėlių, vadovavo studentų mokslo tiriamiesiems darbams.
V. Venskutonio parengti vadovėliai ir kt. leidiniai:
Darbai sode : (sodininko mokomoji praktika). – 1990. – 80 p.
Daugiau uogų kraštui : (jauniesiems mičiurininkams). – 1950. – 48 p.
Fenologija sode ir darže. – 1972. – 110 p.
Kėdainių valstybinis medelynas. – 1957. – 13 p.
Kolūkio (tarybinio ūkio) sodininkystės išvystymo perspektyvinis planas : (metodiniai nurodymai). – 1958. – 15 p.
Mokyklos mičiurininis sodas : (jauniesiems mičiurininkams). – 1954. – 94 p.
Nuo šalčių nukentėjusių sodų tvarkymas. – 1956. – 24 p.
Sad kołchozowy. – 1953. – 204 p.
Sodininkystė : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams]. – 1999. – 220 p.
Sodininkystė : [vadovėlis ž.ū. technikumų agr. ir sodininkystės–daržininkystės specialybių mosleiviams]. – 1966. – 384 p.
Sodininkystė : mokymo priemonė vid. prof. techn. m–klų moksleiviams. – 1986. – 219 p.
Sodininkystė : vadovėlis Lietuvos ž.ū. agronomijos, ž.ū. ekonomikos ir buhalt. apskaitos spec. studentams. – 1976. – 207 p.
Sodininkystė. – 1956. – 391 p.
Sodininkystė. – 1959. – 562 p.
Sodininkystė. – 2–asis leid. – 1959. – 562 p.
Sodininkystės praktikos darbai : agronomijos ir ž.ū. ekonomikos fak. – 1972. – 136 p.
Sodininkystės praktikos darbai. – 1963. – 160 p.
Sodininko pradžiamokslis. – 1991. – 87 p.
Ūkininko sodas. – 1991. – 40 p.
Więcej jagód dla kraju : (materiały dla młodocianych miczurinowców). – 1952. – 46 p.
Apie V. Venskutonį:
Kmitas, A. Profesorius Vladas Venskutonis pedagogas ir daržininkystės puoselėtojas / Agrarinio mokslo sklaida: Lietuvos žemės ūkio universitetui. – 2004, p. 151–152.

Literatūra ir šaltiniai:
1. Venskutonis Vladas : [gimęs Cirkliškėse]. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014. – [T.] 25, p. 8.
2. Venskutonis Vladas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985–1988. – T. 4, p. 485.


ČESLOVAS VIZBARAS gimė 1943 m. liepos 19 d. Gailiūnų kaime (Kauno raj.), mirė 2013 m. balandžio 2 d. Elektrėnuose. Prozininkas, žurnalistas, Lietuvos profesinių sąjungų veikėjas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos „Solidarumas“ atstovas.

Dar mokyklos suole pradėjo domėtis žurnalistika ir grožine literatūra. Pradėjo rašyti tarnaudamas Baltijos laivyne, buvo laikraščio „BALTIJOS SARGYBA“ karinis korespondentas. Įsikūręs Kaune, savo rašinius pradėjo spausdinti „Kauno tiesoje“, buvo Radijo gamyklos daugiatiražinio laikraščio „Banga“ redakcijos narys. Apsigyvenęs Elektrėnuose pradėjo dirbti AB Lietuvos elektrinė bloko inžinieriumi.
Savo kūrybą skelbė Trakų raj. laikraštyje „Galvė“. Ne kartą yra tapęs literatūrinių konkursų prizininku ir nugalėtoju. Dabar, kaip Lietuvos darbininkų sąjungos aktyvistas, savo kūrybą spausdina „Lietuvos Darbininke“. Keletą miniatiūrų išspausdinta Trakų literatų kūrybos almanache „PAPARČIO ŽYDĖJIMAS“ (2001) ir Elektrėnų savivaldybės literatų kūrybos almanachuose „LAIKO ŽENKLAI“ (2003), „BRYDĖS“ (2007), „MINČIŲ SODAI“ (2009), Elektrėnų sav. laikraščiuose „Elektrėnų žinios“, „Elektrėnų kronika“ ir kt.
2009 m. Lietuvos Energetikų dienos proga buvo apdovanotas Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidento padėkos raštu.
2011 m. apdovanotas III laipsnio nominacija ir atminimo medaliu už pasiekimus visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) srityje (kaip Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos „Solidarumas“ atstovas).

Literatūra ir šaltiniai:
1. Apdovanojimai. Lietuvos elektros energetikos asociacija [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2018-09-06]. Prieiga per internetą: <http://www.leea.lt/apie–asociacija/apdovanojimai/>.
2. Chmieliauskienė, Jurgita. Apie tuos, kurie gyvena kūryba // Elektrėnų kronika. – 2015, birž. 12–18 (Nr. 23), p. 6.
3. Česlovas Vizbaras [trumpai apie autorių]. – Portr. // Laiko ženklai. – Elektrėnai , 2003. – P. 211.
4. Česlovas Vizbaras [trumpos biografinės žinios]. – Portr. // Paparčio žydėjimas. – Trakai, 2001. – P. 231.
5. Išdalinti kunigaikščio Gedimino apdovanojimai. Profsąjungų naujienos [interaktyvus]. 2005–2013 [žiūrėta 2018-09-06]. Prieiga per internetą: <http://lprofsajungos.lt/?lang=lt&mID=1&id=3743>.


ARVYDAS VYŠNIAUSKAS gimė 1963 m. vasario 10 d. Radviliškyje. Inžinierius energetikas, Lietuvos profsąjungų ir Elektrėnų savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Pradėjo mokytis Drąsutaičiuose, Joniškio rajone. 1981 m. baigė Radviliškio 3–ąją vidurinę mokyklą (dabar – J. Tumo–Vaižganto gimnazija) ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakultetą, kurį 1986 m. baigė ir įgijo inžinieriaus elektriko specialybę.
Pagal paskyrimą pradėjo dirbti budinčiu elektromonteriu (1986–1987 m.) Lietuvos VRE (dabar – AB Lietuvos elektrinė) ir energetikos sistemoje dirbo beveik 21 metus. 1987 m. pervestas į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę pamainos viršininku, 1998–2007 m. Kruonio HAE Elektros cecho viršininko pavaduotojas. Iki 2007 m. Kruonio HAE profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas.
Nuo 1998 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 2000 m. Elektrėnų skyriaus pirmininko pavaduotojas, nuo 2005 m. pirmininkas, LSDP tarybos narys.
2007–2011 m. Elektrėnų savivaldybės meras. 2003–2007 m. ir nuo 2011 m. Elektrėnų savivaldybės tarybos narys. 2012 m. – UAB „Vilniaus vandenys“ skyriaus vadovas. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. paskirtas Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriumi. Nuo 2014 m. Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojas.
Nuo 2012 m. – Elektrėnų bendruomenės „Elektrėnų kraštas“ valdybos narys.

Literatūra ir šaltiniai:
1. 2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai : Arvydas Vyšniauskas [biografija] [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2018-09-06]. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/416_lt/Kandidatai/Kandidatas66937/Kandidato66937Biografija.html>.

BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.