UA-132470613-1

Kraštotyra

Informacijos ir kraštotyros skyriuje renkami, tvarkomi ir saugomi įvairūs kraštotyros dokumentai, sisteminama informacija apie Elektrėnų kraštą, rūpinamasi jos sklaida.
Kraštotyros leidinių fonde – kraštiečių knygos, knygos apie kraštiečius, leidiniai, skirti Elektrėnų krašto istorijai, literatūrai, švietimui, kultūrai. Fondą sudaro daugiau kaip 1110 egz. dokumentų. Čia saugomi ir bibliotekos rengti kraštotyros darbai: teminiai bei kraštiečiams skirti aplankai. Jų bibliotekoje yra daugiau kaip 100. Kraštotyros fonde kaupiama knygų su autorių autografais kolekcija.
Informacija apie kraštą saugoma Kraštotyros kartotekoje. Joje galime rast bibliografinius aprašusi nuo bibliotekos įkūrimo iki 2005 metų. Nuo 2003 m. kiekvieną savaitę į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką siunčiami bibliografiniai analiziniai įrašai iš regioninių laikraščių „Elektrėnų žinios“ ir „Elektrėnų kronika“, kurie saugomi ESVB elektroniniame kataloge. Bibliotekos elektroniniame kataloge kaupiami bibliografiniai įrašai apie Elektrėnų kraštą, parengti iš bibliotekoje gaunamų leidinių: knygų, periodinių leidinių, dokumentų skaitmeninėse laikmenose. Parengti 31 464 kraštotyriniai bibliografiniai įrašai.
Nuo 2008 metų partnerių teisėmis dalyvaujama Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos rengiamame projekte – Vilniaus apskrities kraštotyros portalo „VILNIJOS VARTAI“ – www.vilnijosvartai.lt – kūrime. Rengiama informacija apie Elektrėnų savivaldybės vietoves. Iki 2017 m. sausio 1 d. buvo parengti 98 tekstai.
Bibliografai ieško informacijos apie respublikoje leidžiamus kraštotyros leidinius, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo bibliotekai.
Rengiami projektai, kraštotyros, bibliografijos darbai apie žymius Elektrėnų krašto žmones, reikšmingus įvykius. Organizuojami susitikimai su kraštiečiais, rengiamos dokumentų parodos literatūrai apie kraštą populiarinti.
Šiame sektoriuje kaupiama medžiaga apie biblioteką, rašoma Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorinė kronika.
 Parengė J. Volungevičienė
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skirkite 2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti