Kraštiečiai

Adomaitis Aidas
Alminas Justinas
Alšauskas Juozas
Arnatkevičiūtė Laima
Augustinaitis Arūnas
Bagaliūnas Saulius
Balasevičius Vincas (1878–1964)
Balnytė Renata
Baltrukėnas Leonas
Bauba Dainius
Bauba Egidijus
Baumilas Vitolis
Beliukevičius Antanas
Bielinis Antanas
Blagnienė-Leonavičiūtė Danutė
Brazys Teodoras
Bučys Rolandas
Bukauskas Vacys (1937–1998)
Būčys Juozapas (1874–1946)
Cechanovičius Jaroslavas
Chmieliauskas Juozas
Čepanas Kajetonas (1872–1922)
Černiauskienė Irena (1949–2004)
Dacienė-Pakalnytė Sigita
Dapkevičienė Genovaitė
Didžiapetrienė Janina
Dobrovolskienė Vilija
Dučinskienė-Kanapickaitė Danutė
Galinienė Danguolė
Galinis Antanas (1905(1910)–1945)
Gimžauskas Silvestras (1845–1897)
Grybauskas Almis
Grybauskas Motiejus (1987–1928)
Gruzdienė Birutė
Gudelienė Danutė
Gudelis Martynas (1906–1993)
Gudelis Petras (1864–1924)
Hellstern Lebednykaitė Žibutė
Ickevičius Augustinas (1951–2007)
Ivanauskaitė Kybartienė Stasė
Ivaškevičienė-Sidaravičiūtė Inga
Ivoškaitė Diana
Jančorienė Meilė
Jankaitis Irmantas
Juknelienė Vida
Jurevičius Algirdas
Jurgaitienė, Irena Rita
Jurgaitis Julius (1927–1997)
Jurgelevičius Audrius
Kacevičius Zigmas (1922–1945)
Kanevičius Eugenijus
Karpavičius Sigitas
Kasparaitis Darius
Kavaliauskas Česlovas (1923–1997)
Kazlauskas Leonas
Kiaušas Jonas
Kralikauskas Juozas (1910–2007)
Krivaitis Česlovas (1921–2004)
Krupickas Rimantas
Kulbis Almantas
Kulbokienė Ona
Kundrotas Juozas
Kursevičienė Vladislava
Kvedaras Virmantas
Kvedarienė-Jakonytė Loreta
Lapinskas Saulius (1954–2014)
Lebednykaitė Žibutė
Mačiulienė-Virpšaitė Teklė
Mačiulis Vaclovas
Makarevičius Gintaras
Maleravičienė Ona Gražina (1936–2022)
Malūkas Edmundas
Martinkutė Jūratė

Masalskis Valentinas
Matuševičius Vincentas (1801–1862)
Matvijenko Margarita

Mažeika Zigmas
Medzikauskaitė Ona
Medžiūnas Adulis
Mertinienė Drabavičiūtė Elena
Mickevičius Vidmantas (1946–2017)
Milančius Jurgis (1869–1956)
Mišeikis Algimantas
Mizeras Vytautas (1931–2021)
Mizerienė-Ulčickaitė Albina
Narvydienė Vilija
Nedzveckas Konstantinas
Noreika Pranas (1927–1921)
Norkūnienė Diana
Pakrosnis Rytis
Pakštys Antanas (1870–1937)
Palčiauskas Vilmandas
Paškevičienė Birutė
Patronaitienė Onutė
Pažėrienė-Ivoškaitė Diana
Petrauskas Aleksas
Pilienė Mogelnickaitė Aldona
Poviliūnas Virgilijus
Prūsaitienė Tumosaitė Agota (1897–1972)
Pulauskas Dainius

Pulauskienė–Kvaraciejūtė Aldona (1929–2000)
Račkauskas Vytautas
Rašimas Mantas
Rėklys Kęstutis (1936–2013)
Rikterė Ibelhauptienė Rūta
Rinkevičius Gintaras
Römerienė De Raes Rachelė (1783–1855)
Römeris Alfredas (1832–1897)
Römeris Mykolas Juozapas (1778–1853)
Rudalevičius Jonas
Rukšta Alfredas Pranas (1926–2016)
Sabaliauskas Jonas
Sabonis Mindaugas
Sabonis Stasys (1925–2006)
Skorupskas Ričardas
Skorupskas Romaldas
Smotrickis Meletijus (1577–1633)
Stankevičius Rimvydas
Stepankevičius Juozas (1933–2021)
Stepankevičiūtė Audronė
Stosiūnas [Stasiūnas] Bronius
Strazdas Kazimieras
Suslavičius Vytautas
Šakienė Ona Rasutė
Šarakojytė Stanislava
Šepetys Lionginas
Šumskas Tadas
Tidikienė Laima
Trakimienė-Kundrotaitė Ona (1927–2015)
Tupėnienė Vasiliauskaitė Janina
Umbrasienė Vanda
Vaicekauskienė–Markūnaitė Egidija
Vaitukaitis Kęstutis
Valatkevičius Adolfas
Vasilavičienė Janina
Vasiliauskienė Bronislava (1939–2019)
Veiknys Aivaras
Venskutonienė Irena
Venskutonis Vladas (1919–1996)
Vizbaras Česlovas Benediktas (1943–2013)
Vyšniauskas Arvydas
Zaremba Pranas
Zubovienė Sonata Deveikytė
Zubrus Dainius
Žilienė Danutė Ona (1936–2013)
Žlibinas Stanislovas

 

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai