Biblioteka – savivaldybės įgyvendinamo projekto partnerė

Biblioteka – savivaldybės įgyvendinamo projekto partnerė

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, kaip partnerė, dalyvauja Elektrėnų savivaldybės administracijos įgyvendinamame projekte „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“, finansuojamame Europos socialinio fondo.

Projekto tikslas – anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas Elektrėnų savivaldybėje. Uždavinys – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir / ar patiriančių socialinę atskirtį, įtraukti į švietimo sistemą ir plėsti koordinuotai teikiamų paslaugų įvairovę Elektrėnų savivaldybėje.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai (nuo 2020 m. gruodžio 30 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d.).

Veikla:  Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje, sukuriant inovatyvų koordinuotai teikiamų paslaugų veiklos modelį.

Planuojama įgyvendinti šias priemones:

-  mobilios švietimo pagalbos specialistų paslaugos sukūrimas Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje; 
- organizuojami mokymai pedagogams, tėvams (globėjams / rūpintojams), socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms;
- įsigytos inovatyvios mokymo priemonės, įrengtas sensorinės integracijos ir relaksacijos kabinetas, praturtinta mokymo bazė;
- teikiamos švietimo pagalbos specialistų paslaugos;
- visos dienos edukacija mokiniams kartu su: 1) vaikų dienos centrais (Vievio VDC kartu su partneriu Elektrėnų sav. VVG); 2) bibliotekomis (kultūrinis švietimas kartu su partnere Elektrėnų miesto viešąja biblioteka ir jos skyriais seniūnijose);
-  sukurtos metodinės rekomendacijos mokytojams, švietimo pagalbos specialistams „Raidos sutrikimus turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje“.

Projekto partneriai:

  1. Elektrėnų švietimo paslaugų centras;
  2. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
  3. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė;
  4. Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka;
  5. Elektrėnų šeimos namai.

Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai