Kviečiame birželio 22 d. 15 val. į susitikimą su rašytoju, kraštiečiu Almiu Grybausku

Kviečiame birželio 22 d. 15 val. į susitikimą su rašytoju, kraštiečiu Almiu Grybausku

ALMIS GRYBAUSKAS – kraštietis, poetas, prozininkas, vertėjas.

Debiutavo eilėraščių rinkiniu „SPALVOTI NUOTAIKŲ ŽIBINTAI“ (1976), pasižyminčiu vidine įtampa, disciplinuota eilute, garsine architektonika. Su kiekviena knyga keisdamasis išleido rinkinius „BANDYMAI. APKABINTI“ (1978), „ATKLYDIMAI“ (1983), „MUGĖ“ (1998). 2006 m., buvo išleista jo eilėraščių rinktinė „APŽVALGOS SPIRALĖ“ apimanti 1975–1987 metų kūrybos laikotarpį, sudaryta iš anksčiau išleistų poezijos knygų (už ją gavo Jotvingių premiją). 2007 metais, po ilgo laiko, pasirodė naujų autoriaus eilėraščių knyga „ŽUVYS“. Novelių ir pjesių knygelė „PERSIMAINYMAI“ išleista 2010 m. Tai pirmasis poeto prozos ir draminių kūrinių rinkinys, kuriame gausu kultūrinių, istorinių užuominų bei simbolių.

2017 m. išleista eilėraščių knygelė „TOLI BLIZGA“. 

Šalia originalios kūrybos vertė iš latvių, lenkų, vokiečių, čekų, slovakų ir prancūzų kalbų. Vertingiausi vertimai – slovako M. Valeko eil. rink. „NERIMAS“ (1983), čeko J. Seiferio, latvio M. Majevskio, lenko Z. Herberto, Cz. Milošo poezija, V. Havelo eseistika. 2003 m. A. Grybauskas apdovanotas Geriausio metų vertėjo premija už J. Hašeko knygos „ŠAUNIOJO KAREIVIO ŠVEIKO NUOTYKIAI“ vertimą. 2005 metais iš čekų kalbos išvertė M. Kunderos romaną „NEPAKELIAMA BŪTIES LENGVYBĖ“ ir iš vokiečių kalbos išvertė G. Meyrink romaną „GOLEMAS“.

Grybausko eilėraščiai, esė, novelės ir kt. kūryba bei vertimai spausdinami žurnale „Kultūros barai“, „Poezijos pavasario“ almanachuose, almanache „Poetinis Druskininkų ruduo“, laikraštyje „Šiaurės Atėnai“, žurnale „Literatūra ir menas“ ir daugybėje kt. Parašė esė tradicinės ir šiuolaikinės mitologizacijos temomis, rašė straipsnių čekų spaudoje.

2000 m. – PEN klubo diplomas už geriausią metų vertimą į lietuvių kalbą – J. Hašeko „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare“.

2007 m. – Vilniaus mero prizas už poeziją apie Vilnių – už eilėraščių rinktinę „Apžvalgos spiralė“.
2007 m. – Jotvingių premija už eilėraščių knygą „Apžvalgos spiralė“.

 

 

 

 

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai