Renginys „Mūzos sparno paliesti... Kūrybinių duetų vakarų ciklas“

Renginys „Mūzos sparno paliesti... Kūrybinių duetų vakarų ciklas“

2019 metais sėkmingai vyko Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Trys mūzos: poezija, muzika, dailė“. Projektas sulaukė susidomėjimo ir paskatino jį tęsti.
2021 metų rudenį Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Vievio miesto filialas pradeda vykdyti projektą „Mūzos sparno paliesti...“ ir kviečia į kūrybinių duetų vakarų ciklą. Šių susitikimų išskirtinumas – kviestinis asmuo atvyksta į susitikimą su savo mokytoju, mokiniu ar kolega. Per įvairias kūrybines formas – parodas, muzikines ar teatro kompozicijas, knygų pristatymus ar filmų peržiūras suteikiama galimybė visiems bendruomenės nariams susipažinti su profesionalaus meno kūrėjais, muzikos, teatro, literatūros ir žurnalistikos atstovais, jų kūryba, tarpusavio bendradarbiavimu bei vykdomais projektais, sužinoti kūrėjo požiūrį į savo srities dalyką. Renkantis profesionalaus meno atstovus, atsižvelgėme į jų sąsajas su kraštu, o kitas aspektas – susipažinti su žinomais ir pataruoju metu itin populiariais, atpažįstamais, įdomiais savo veikla žmonėmis. Kūrybinių duetų vakarų ciklas bus vykdomas 2021–2022 metais.

Projektą pradedame susitikimu su tapytoju, restauratoriumi, drožėju kraštiečiu, gimusiu Vievyje Virginijumi Stančiku. Piešęs ir drožinėjęs medį menininkas dar mokykloje, pasirinko medžio drožėjo specialybę Kauno Stepo Žuko taikomosios dailė technikume. Dėl pasirinktos profesijos niekada nesigailėjo, nes anot jo „drožėjui restauratoriui tenka ir piešti, ir lipdyti, ir jausti tūrį“. Ir nors tapyba menininkui yra poilsis po darbo, V. Stančikas yra profesionalus tapytojas, baigęs Vilniaus dailės akademiją. Nelengva įvardinti menininko stilių, kažkas jį yra apibūdinęs kaip „alegorinį realizmą“. Artimiausias autoriui gotikos stilius. Šie metai V. Stančikui yra jubiliejiniai. Tad pakalbėti apie senųjų epochų dvasią, kuri smelkiasi iš Virginijaus tapybos darbų, apžvelgti jo įvairiapusę kūrybą ir moderuoti susitikimą pakviestas žymus istorinių paveikslų tapytojas, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, profesorius Giedrius Kazimierėnas.

Projektą finansuoja: Elektrėnų savivaldybė, Lietuvos Kultūros Taryba.
Projektą remia: GP Transco
Kur: Elektrėnų bibliotekos renginių salė
Kada: 2021 rugsėjo 23 d. 17.30 val.
SVARBU: Įėjimas į renginį tik SU Galimybių pasu.
 
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
Skaitmeninio raštingumo mokymai
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.