Paslaugos

Nemokamos paslaugos

1. Knygų pristatymas į namus.
2. Akliesiems ir silpnaregiams Išduodame Lietuvos aklųjų bibliotekos specialiųjų formatų leidinius:

  • garsines knygas ir žurnalus (mp3 formatu įgarsinti knygos ar žurnalo tekstai, patalpinti virtualioje bibliotekoje ELVIS ar įrašyti į kompaktinį diską (CD) ar kitą laikmeną);
  • leidinius Brailio raštu (leidiniai, kuriuose tekstas pateikiamas akliesiems pritaikytu iškilių taškų – Brailio – šriftu);
  • leidinius padidintu šriftu (silpnaregiams skirti didesnio šrifto (nuo 16 punktų) leidiniai);
  • leidinius DAISY formatu (daugiafunkciai leidiniai, kuriuose galima susirasti reikiamą teksto vietą pagal paieškos žodį ar frazę, atlikti žymėjimus);
  • liečiamąsias (taktilines) knygas (knygos su liečiamosiomis iliustracijomis).

3. Atsakome į skaitytojų užklausas: žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu.
4. Suteikiame galimybę pasinaudoti spaudiniais vietoje.
5. Teikiame nemokamas interneto paslaugas (informaciją kaip prisijungti prie bibliotekos interneto rasite čia).
6. Konsultuojame ieškant informacijos elektroniniame kataloge.
7. Teikiame informaciją apie bibliotekos skyrių ir filialų fonduose esančius dokumentus.
8. Bibliotekoje nesančius spaudinius užsakome per TBA iš kitų bibliotekų (dėl ibiblioteka portalo trikdžių knygos užsakomos tik tel. 8 678 84 988, kreipiantis e. pašto adresu ona.andriejauskiene@esvb.lt arba atėjus į biblioteką.
9. Pristatome spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
10. Rengiame literatūrinius ir muzikinius renginius, literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodas.
11. Sudarome sąlygas naudotis fonotekos muzikiniu centru, kompaktiniais diskais.
12. Organizuojame moksleiviams ekskursijas į bibliotekas.
13. Pensininkams, I-II-ų grupių neįgaliems asmenims, moksleiviams, dieninio skyriaus studentams skaitytojo pažymėjimą išduodame nemokamai.

Mokamos paslaugos

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALIŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SKAITYTOJAMS ĮKAINIAI

Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS-18 ir 2009 m. balandžio 29 d. dalinio pakeitimo sprendimu Nr. TS-92

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vienetas

Kaina

1.

Vartotojo pažymėjimo išdavimas suaugusiems

1 vnt.

0,58

2.

Vartotojo pažymėjimo išdavimas moksleiviams, studentams, neįgaliems asmenims ir pensininkams.

1 vnt.

Nemokamas

3.

Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas

1 vnt.

1,16

4.

Skaitytojo sugadinto spaudinio RFID apsaugos elemento pakeitimas nauju

1 vnt.

0,58

5.

Informacijos paieška ir jos spausdinimas lazeriniu spausdintuvu A4 formato lapo

1 psl.

0,12

6.

Informacijos kopijavimas A4 formato lapo

1 psl.

0,06

7.

Informacijos kopijavimas A4 formato lapo abiejų pusių

1 psl.

0,12

8.

Informacijos kopijavimas A3 formato lapo

1 psl.

0,12

9.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas pagal individualią užklausą

1 lapas

4,40

10.

Bibliotekos salės nuoma be įrangos

1 val.

17,40

11.

Bibliotekos salės nuoma su įranga

1 val.

23,20

12.

Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA)

 

Pagal pateiktus pašto kvitus

13.

Naudojimasis kompiuterine įranga.

 

Nemokamai

14.

Kompiuteriniai žaidimai

 

Nemokamai

15.

Dokumentų spausdinimas spalvotu lazeriniu spausdintuvu (A4 formato lapas)

1 psl.

0,58

16.

Dokumentų spausdinimas spalvotu lazeriniu spausdintuvu (A3 formato lapas)

1 psl.

1,16

17.

Dokumentų skenavimas

1 psl.

0,06

 

ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai