UA-132470613-1

Paslaugos

Nemokamos paslaugos

1. Išduodame knygas į namus.
2. Atsakome į skaitytojų užklausas: žodžiu, raštu, telefonu, elektroniniu paštu.
3. Suteikiame galimybę pasinaudoti spaudiniais vietoje.
4. Teikiame nemokamas interneto paslaugas.
5. Konsultuojame ieškant informacijos korteliniuose kataloguose ir kartotekose bei elektroniniame kataloge.
6. Teikiame informaciją apie bibliotekos skyrių ir filialų  fonduose esančius dokumentus.
7. Bibliotekoje nesančius spaudinius užsakome per TBA iš kitų bibliotekų.
8. Nešame spaudinius į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms ( jiems pageidaujant ).
9. Rengiame literatūrinius ir muzikinius renginius, literatūros, kraštotyros, dailės, vaikų kūrybos parodas.
10. Sudarome sąlygas naudotis fonotekos muzikiniu centru, kompaktiniais diskais.
11. Organizuojame moksleiviams ekskursijas į bibliotekas.
12. Pensininkams, I-II-ų grupių neįgaliems asmenims, moksleiviams, dieninio skyriaus studentams skaitytojo pažymėjimą išduodame nemokamai.

Mokamos paslaugos

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR FILIALIŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SKAITYTOJAMS ĮKAINIAI

Patvirtinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. TS-18 ir 2009 m. balandžio 29 d. dalinio pakeitimo sprendimu Nr. TS-92

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Vienetas

Kaina

1.

Vartotojo pažymėjimo išdavimas suaugusiems

1 vnt.

0,58

2.

Vartotojo pažymėjimo išdavimas moksleiviams, studentams, neįgaliems asmenims ir pensininkams.

1 vnt.

Nemokamas

3.

Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas

1 vnt.

1,16

4.

Skaitytojo sugadinto spaudinio RFID apsaugos elemento pakeitimas nauju

1 vnt.

0,58

5.

Informacijos paieška ir jos spausdinimas lazeriniu spausdintuvu A4 formato lapo

1 psl.

0,12

6.

Informacijos kopijavimas A4 formato lapo

1 psl.

0,06

7.

Informacijos kopijavimas A4 formato lapo abiejų pusių

1 psl.

0,12

8.

Informacijos kopijavimas A3 formato lapo

1 psl.

0,12

9.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas pagal individualią užklausą

1 lapas

4,40

10.

Bibliotekos salės nuoma be įrangos

1 val.

17,40

11.

Bibliotekos salės nuoma su įranga

1 val.

23,20

12.

Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA)

 

Pagal pateiktus pašto kvitus

13.

Naudojimasis kompiuterine įrangą.

 

Nemokamai

14.

Kompiuteriniai žaidimai

 

Nemokamai

15.

Dokumentų spausdinimas spalvotu lazeriniu spausdintuvu (A4 formato lapas)

1 psl.

0,58

16.

Dokumentų spausdinimas spalvotu lazeriniu spausdintuvu (A3 formato lapas)

1 psl.

1,16

17.

Dokumento skenavinas

1 psl.

0,06

 

„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skirkite 2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti