Veiklos sritys

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos sritis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas ir sklaida, galimybių gyventojams naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais užtikrinimas. (Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01).

Pagrindinis bibliotekos veiklos tikslas – organizuoti Elektrėnų savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, tenkinti jų kultūrinius, informacinius ir mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Biblioteka atlieka tokias funkcijas:

 • kaupia ir saugo universalų dokumentų fondą, atitinkantį Elektrėnų krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
  kaupia kraštotyros dokumentų fondą;
 • tvarko, sistemina ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  vykdo gyventojų bibliotekinį, informacinį aptarnavimą;
 • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir kuriant bibliotekų informacijos sistemą;
 • modernizuoja Biblioteką, diegia naujas technologijas;
 • vykdo Lietuvos integraliosios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) programų diegimą, priežiūrą, finansavimą;
 • dalyvauja įvairiose programose, projektuose, susijusiuose su Bibliotekos veikla;
 • organizuoja ir pristato kultūrinius, šviečiamuosius renginius, vykdo edukacines programas, informuoja visuomenę apie viešus renginius, įvairią Bibliotekos veiklą įvairiais komunikacijos kanalais, rengia reklaminę medžiagą;
 • vykdo ir rengia vaikų bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas;
 • bendradarbiauja su kitomis respublikos bibliotekomis, įvairiomis švietimo ir kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • nuolat tiria gyventojų poreikius, susijusius su Bibliotekos veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir, atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, tobulina Bibliotekos veiklą;
 • sudaro sąlygas Bibliotekos darbuotojams kelti kvalifikaciją;
 • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
ePaveldas
Knygų startas
BIBLIOTEKA VISIEMS
Skirkite 1.2% GPM bibliotekai naujoms knygoms įsigyti
„Prisijungusi Lietuva“
Vilnijos vartai
Interaktyvi biblioteka
E. klasikos paieška
Epilietis
Atraskite 54,165,855 meno darbų, istorinių įrankių, knygų, video ir garso įrašų iš visos Europos.
Skaitmeninio raštingumo mokymai