O nas

Biblioteka Publiczna Samorządu m. Elektrėnai (dalej: BPSE) została założona 31 maja 2000 r. na mocy postanowienia rady samorządu m. Elektrėnai „ W sprawie zakładania instytucji samorządu m. Elektrėnai“ Nr. 34. W systemie BPSE znajduje się 12 bibliotek: Biblioteka Publiczna Samorządu m. Elektrėnai i filia w m. Vievis oraz 10 filii we wsiach – Abromiškių, Balceriškių, Beižionių, Jagėlonių, Gilučių, Kazokiškių, Kietaviškių, Pakalniškių, Pastrėvio, Semeliškių.

W zbiorach BPSE znajduje się ogółem 162 521 jednostek dokumentów. Średnio na jednego mieszkańca samorządu przypada po 6,78 jedn. dokumentów.  W ciągu roku biblioteka nabywa średnio 10 000 jedn. nowych druków oraz kasuje około 6000 jedn. nieaktualnych i podniszczonych publikacji.

Dużo uwagi poświęca się nabywaniu literatury krajoznawczej, jej porządkowaniu i promocji, gromadzeniu nowego materiału, wpisom bibliograficznym w celu uzupełniania Narodowego Banku Danych Bibliograficznych (ponad 32 tys. wpisów) oraz tworzeniu folderów o kraju i ludziach regionu Elekrenai. W zbiorach krajoznawstwa i filiach BPS w Elektrėnai  zgromadzono około 2800 jednostek wydań krajoznawczych.

W 2015 r. według danych sieci BPSE w bibliotekach zostało zarejestrowanych 7955 użytkowników, co stanowi 33,2% ogółu ludności miejskiej. W ciągu roku użytkownicy bibliotek wypożyczają około 109 000 jedn. druków.

W sieci BPSE użytkownikom bibliotek utworzono 85 skomputeryzowanych miejsc pracy z dostępem do internetu. We wszystkich bibliotekach sieci BPSE można również korzystać z internetu bezprzewodowego. W ciągu roku z Internetu korzysta średnio 2,227 internautów.
We wszystkich filiach sieci BPSE użytkownicy są obsługiwani za pośrednictwem oprogramowania Libis.
Użytkownicy bibliotek BPSE  mają swobodny dostęp do baz danych Infolex, EBSCO Publishing, NaxosMusicLibrary.