Usługi

Bezpłatne usługi

 1. Wypożyczamy książki do domu.
 2. Udzielamy odpowiedzi na pytania czytelników: ustnie, pisemnie, telefonicznie, przez e-mail.
 3. Zapewniamy dostęp do druków na miejscu.
 4. Świadczymy bezpłatne usługi internetowe.
 5. Udzielamy pomocy podczas wyszukiwania informacji w katalogach i kartotekach oraz katalogach elektronicznych.
 6. Udzielamy informacji o dokumentach przechowywanych w działach, filiach i zbiorach bibliotecznych.
 7. W przypadku braku druków w bibliotece zamawiamy je przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną z innych bibliotek.
 8. Dostarczamy druki do domu dla osób niepełnosprawnych i starszych (na ich żądanie).
 9. Organizujemy imprezy literackie i muzyczne, wystawy literackie, folklorystyczne, artystyczne oraz wystawy twórczości dziecięcej.
 10. Umożliwiamy korzystanie z fonoteki centrum muzycznego, płyt CD, kaset.
 11. Organizujemy dla uczniów wycieczki do bibliotek.
 1. Emerytom, osobom niepełnosprawnym grupy I-II, uczniom, studentom studiów dziennych karta czytelnika jest wydawana bezpłatnie.

Usługi płatne
CENNIK USŁUG PŁATNYCH DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SAMORZĄDU W ELEKTRĖNAI I JEJ FILII. Zatwierdzony na mocy decyzji Rady Samorządu w Elektrenai Nr. TS-18 z dn.14 lutego 2007 r. oraz częściowej zmiany decyzji Nr. TS-92 z dn. 29 kwietnia 2009 r.

Nr

Nazwa usługi

Jednostka

Cena

1.

Wystawienie karty czytelnika dla dorosłych 

1 szt.

0,58

2.

Wystawienie karty czytelnika dla uczniów kl. I-IX kl., studentom, osobom niepełnosprawnym  gr.I-II i emerytom

1 szt.

bezpłatnie

3.

Wystawienie dublikatu karty czytelnika

1 szt.

1,16

4.

Zamiana uszkodzonego elementu systemu ochronnego  druku RFID na nowy 

1 szt..

0,60

5.

Wyszukiwanie informacji i jej wydruk drukarką laserową w formacie A4

1 s.

0,12

6.

Kopiowanie informacji na arkuszu A4

1 s.

0,06

7.

Kopiowanie informacji na arkuszu A4 z obu stron

1 s.

0,12

8.

Kopiowanie informacji na arkuszu A3

1 s.

0,12

9.

Kwerenda biblioteczna, przygotowanie informacji rzeczowych i bibliograficznych na zamówienie indywidualne.

1 kartka

4,40

10.

Wynajem sali bibliotecznej bez wyposażenia

1 godz.

17,40

11.

Wynajem sali bibliotecznej z wyposażeniem

1 godz.

23,20

12.

Kopiowanie i nagrywanie dokumentów, płyt CD i DVD za zgodą autora

1 płyta

3,00

13.

Wypożyczanie druków z innych bibliotek

 

Na podstawie wystawionych kwitów pocztowych

14.

Odsetki za zwłokę za nieterminowy zwrot druku 

1 diena

0,03

15.

Korzystanie ze sprzętu komputerowego

1 godz

bezpłatnie

II godz. i in.

0,60

16.

Gry komputerowe dla dzieci

1 godz.

bezpłatnie

17.

Gry komputerowe dla dorosłych

1 godz.

0,30

18.

Drukowanie dokumentów drukarką laserową w kolorze (arkusz w formacie A4)

1 s.

0,58

19.

Drukowanie dokumentów drukarką laserową w kolorze (arkusz w formacie A3)

1 s.

1,16